תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק ט

א ויקרא באזני, קול גדול לאמר, קרבו, פקדות העיר; ואיש כלי משחתו, בידו.  ב והנה ששה אנשים באים מדרך-שער העליון אשר מפנה צפונה, ואיש כלי מפצו בידו, ואיש-אחד בתוכם לבש בדים, וקסת הספר במתניו; ויבאו, ויעמדו, אצל, מזבח הנחשת.  ג וכבוד אלהי ישראל, נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו, אל, מפתן הבית; ויקרא, אל-האיש הלבש הבדים, אשר קסת הספר, במתניו.  {פ}

ד ויאמר יהוה, אלו, עבר בתוך העיר, בתוך ירושלם; והתוית תו על-מצחות האנשים, הנאנחים והנאנקים, על כל-התועבות, הנעשות בתוכה.  ה ולאלה אמר באזני, עברו בעיר אחריו והכו:  על- אל- תחס עיניכם עינכם, ואל-תחמלו.  ו זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית, ועל-כל-איש אשר-עליו התו אל-תגשו, וממקדשי, תחלו; ויחלו באנשים הזקנים, אשר לפני הבית.  ז ויאמר אליהם טמאו את-הבית, ומלאו את-החצרות חללים--צאו; ויצאו, והכו בעיר.  ח ויהי, כהכותם, ונאשאר, אני; ואפלה על-פני ואזעק, ואמר אהה אדני יהוה, המשחית אתה את כל-שארית ישראל, בשפכך את-חמתך על-ירושלם.  ט ויאמר אלי, עון בית-ישראל ויהודה גדול במאד מאד, ותמלא הארץ דמים, והעיר מלאה מטה:  כי אמרו, עזב יהוה את-הארץ, ואין יהוה, ראה.  י וגם-אני--לא-תחוס עיני, ולא אחמל; דרכם, בראשם נתתי.  יא והנה האיש לבש הבדים, אשר הקסת במתניו, משיב דבר, לאמר:  עשיתי, כאשר ככל אשר צויתני.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח