תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק ל

א ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב בן-אדם--הנבא ואמרת, כה אמר אדני יהוה:  הילילו, הה ליום.  ג כי-קרוב יום, וקרוב יום ליהוה:  יום ענן, עת גוים יהיה.  ד ובאה חרב, במצרים, והיתה חלחלה בכוש, בנפל חלל במצרים; ולקחו המונה, ונהרסו יסדותיה.  ה כוש ופוט ולוד וכל-הערב וכוב, ובני ארץ הברית--אתם, בחרב יפלו.  {פ}

ו כה, אמר יהוה, ונפלו סמכי מצרים, וירד גאון עזה; ממגדל סונה, בחרב יפלו-בה--נאם, אדני יהוה.  ז ונשמו, בתוך ארצות נשמות; ועריו, בתוך-ערים נחרבות תהיינה.  ח וידעו, כי-אני יהוה, בתתי-אש במצרים, ונשברו כל-עזריה.  ט ביום ההוא, יצאו מלאכים מלפני בצים, להחריד, את-כוש בטח; והיתה חלחלה בהם ביום מצרים, כי הנה באה.  {ס}

י כה אמר, אדני יהוה:  והשבתי את-המון מצרים, ביד נבוכדראצר מלך-בבל.  יא הוא ועמו אתו, עריצי גוים--מובאים, לשחת הארץ; והריקו חרבותם על-מצרים, ומלאו את-הארץ חלל.  יב ונתתי יארים חרבה, ומכרתי את-הארץ ביד-רעים; והשמתי ארץ ומלאה, ביד-זרים--אני יהוה, דברתי.  {ס}

יג כה-אמר אדני יהוה, והאבדתי גלולים והשבתי אלילים מנף, ונשיא מארץ-מצרים, לא יהיה-עוד; ונתתי יראה, בארץ מצרים.  יד והשמתי, את-פתרוס, ונתתי אש, בצען; ועשיתי שפטים, בנא.  טו ושפכתי חמתי, על-סין מעוז מצרים; והכרתי, את-המון נא.  טז ונתתי אש, במצרים--חול תחיל תחול סין, ונא תהיה להבקע; ונף, צרי יומם.  יז בחורי און ופי-בסת, בחרב יפלו; והנה, בשבי תלכנה.  יח ובתחפנחס, חשך היום, בשברי-שם את-מטות מצרים, ונשבת-בה גאון עזה; היא ענן יכסנה, ובנותיה בשבי תלכנה.  יט ועשיתי שפטים, במצרים; וידעו, כי-אני יהוה.  {פ}

כ ויהי, באחת עשרה שנה, בראשון, בשבעה לחדש; היה דבר-יהוה, אלי לאמר.  כא בן-אדם, את-זרוע פרעה מלך-מצרים שברתי; והנה לא-חבשה לתת רפאות לשום חתול, לחבשה לחזקה--לתפש בחרב.  {ס}

כב לכן כה-אמר אדני יהוה, הנני אל-פרעה מלך-מצרים, ושברתי את-זרעתיו, את-החזקה ואת-הנשברת; והפלתי את-החרב, מידו.  כג והפצותי את-מצרים, בגוים; וזריתם, בארצות.  כד וחזקתי, את-זרעות מלך בבל, ונתתי את-חרבי, בידו; ושברתי את-זרעות פרעה, ונאק נאקות חלל לפניו.  כה והחזקתי, את-זרעות מלך בבל, וזרעות פרעה, תפלנה; וידעו כי-אני יהוה, בתתי חרבי ביד מלך-בבל, ונטה אותה, אל-ארץ מצרים.  כו והפצותי את-מצרים בגוים, וזריתי אותם בארצות; וידעו, כי-אני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח