תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מח

א ואלה, שמות השבטים:  מקצה צפונה אל-יד דרך-חתלן לבוא-חמת חצר עינן גבול דמשק צפונה, אל-יד חמת, והיו-לו פאת-קדים הים, דן אחד.  ב ועל גבול דן, מפאת קדים עד-פאת-ימה--אשר אחד.  ג ועל גבול אשר, מפאת קדימה ועד-פאת-ימה--נפתלי אחד.  ד ועל גבול נפתלי, מפאת קדמה עד-פאת-ימה--מנשה אחד.  ה ועל גבול מנשה, מפאת קדמה עד-פאת-ימה--אפרים אחד.  ו ועל גבול אפרים, מפאת קדים ועד-פאת-ימה--ראובן אחד.  ז ועל גבול ראובן, מפאת קדים עד-פאת-ימה--יהודה אחד.  ח ועל גבול יהודה, מפאת קדים עד-פאת-ימה--תהיה התרומה אשר-תרימו חמשה ועשרים אלף רחב, וארך כאחד החלקים מפאת קדימה עד-פאת-ימה, והיה המקדש, בתוכו.  ט התרומה, אשר תרימו ליהוה--ארך, חמשה ועשרים אלף, ורחב, עשרת אלפים.  י ולאלה תהיה תרומת-הקדש, לכהנים--צפונה חמשה ועשרים אלף וימה רחב עשרת אלפים, וקדימה רחב עשרת אלפים ונגבה ארך חמשה ועשרים אלף; והיה מקדש-יהוה, בתוכו.  יא לכהנים המקדש מבני צדוק, אשר שמרו משמרתי--אשר לא-תעו, בתעות בני ישראל, כאשר תעו, הלוים.  יב והיתה להם תרומיה מתרומת הארץ, קדש קדשים--אל-גבול, הלוים.  יג והלוים, לעמת גבול הכהנים, חמשה ועשרים אלף ארך, ורחב עשרת אלפים; כל-ארך, חמשה ועשרים אלף, ורחב, עשרת אלפים.  יד ולא-ימכרו ממנו, ולא ימר ולא יעבור יעביר--ראשית הארץ:  כי-קדש, ליהוה.  טו וחמשת אלפים הנותר ברחב, על-פני חמשה ועשרים אלף--חל-הוא לעיר, למושב ולמגרש; והיתה העיר, בתוכה.  טז ואלה, מדותיה--פאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים, ופאת-נגב חמש חמש    מאות וארבעת אלפים; ומפאת קדים, חמש מאות וארבעת אלפים, ופאת-ימה, חמש מאות וארבעת אלפים.  יז והיה מגרש, לעיר--צפונה חמשים ומאתים, ונגבה חמשים ומאתים; וקדימה חמשים ומאתים, וימה חמשים ומאתים.  יח והנותר בארך לעמת תרומת הקדש, עשרת אלפים קדימה ועשרת אלפים ימה, והיה, לעמת תרומת הקדש; והיתה תבואתה ללחם, לעבדי העיר.  יט והעבד, העיר--יעבדוהו, מכל שבטי ישראל.  כ כל-התרומה, חמשה ועשרים אלף, בחמשה ועשרים, אלף:  רביעית, תרימו את-תרומת הקדש, אל-אחזת, העיר.  כא והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת-הקדש ולאחזת העיר אל-פני חמשה ועשרים אלף תרומה, עד-גבול קדימה, וימה על-פני חמשה ועשרים אלף על-גבול ימה, לעמת חלקים לנשיא; והיתה תרומת הקדש, ומקדש הבית בתוכה.  כב ומאחזת הלוים ומאחזת העיר, בתוך אשר לנשיא יהיה:  בין גבול יהודה, ובין גבול בנימן--לנשיא, יהיה.  כג ויתר, השבטים:  מפאת קדימה עד-פאת-ימה, בנימן אחד.  כד ועל גבול בנימן, מפאת קדימה עד-פאת-ימה--שמעון אחד.  כה ועל גבול שמעון, מפאת קדימה עד-פאת-ימה--יששכר אחד.  כו ועל גבול יששכר, מפאת קדימה עד-פאת-ימה--זבולן אחד.  כז ועל גבול זבולן, מפאת קדמה עד-פאת-ימה--גד אחד.  כח ועל גבול גד, אל-פאת נגב תימנה:  והיה גבול מתמר, מי מריבת קדש, נחלה, על-הים הגדול.  כט זאת הארץ אשר-תפילו מנחלה, לשבטי ישראל; ואלה, מחלקותם--נאם, אדני יהוה.  {ס}

ל ואלה, תוצאת העיר:  מפאת צפון, חמש מאות וארבעת אלפים מדה.  לא ושערי העיר, על-שמות שבטי ישראל, שערים שלושה, צפונה--שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי, אחד.  לב ואל-פאת קדימה, חמש מאות וארבעת אלפים, ושערים, שלשה--ושער יוסף אחד, שער בנימן אחד, שער דן, אחד.  לג ופאת-נגבה, חמש מאות וארבעת אלפים מדה, ושערים, שלשה--שער שמעון אחד, שער יששכר אחד, שער זבולן, אחד.  לד פאת-ימה, חמש מאות וארבעת אלפים, שעריהם, שלשה--שער גד אחד, שער אשר אחד, שער נפתלי, אחד.  לה סביב, שמנה עשר אלף; ושם-העיר מיום, יהוה שמה.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח