תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק לה

א ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  ב בן-אדם, שים פניך על-הר שעיר; והנבא, עליו.  ג ואמרת לו, כה אמר אדני יהוה, הנני אליך, הר-שעיר; ונטיתי ידי עליך, ונתתיך שממה ומשמה.  ד עריך חרבה אשים, ואתה שממה תהיה; וידעת, כי-אני יהוה.  ה יען, היות לך איבת עולם, ותגר את-בני-ישראל, על-ידי-חרב--בעת אידם, בעת עון קץ.  ו לכן חי-אני, נאם אדני יהוה, כי-לדם אעשך, ודם ירדפך; אם-לא דם שנאת, ודם ירדפך.  ז ונתתי את-הר שעיר, לשממה ושממה; והכרתי ממנו, עבר ושב.  ח ומלאתי את-הריו, חלליו; גבעותיך וגיאותיך וכל-אפיקיך, חללי-חרב יפלו בהם.  ט שממות עולם אתנך, ועריך לא תישבנה תשובנה; וידעתם, כי-אני יהוה.  י יען אמרך את-שני הגוים ואת-שתי הארצות, לי תהיינה--וירשנוה; ויהוה, שם היה.  {ס}

יא לכן חי-אני, נאם אדני יהוה, ועשיתי כאפך וכקנאתך, אשר עשיתה משנאתיך בם; ונודעתי בם, כאשר אשפטך.  יב וידעת, כי אני יהוה, שמעתי את-כל-נאצותיך אשר אמרת על-הרי ישראל, לאמר שממה שממו:  לנו נתנו, לאכלה.  יג ותגדילו עלי בפיכם, והעתרתם עלי דבריכם:  אני, שמעתי.  {ס}

יד כה אמר, אדני יהוה:  כשמח, כל-הארץ, שממה, אעשה-לך.  טו כשמחתך לנחלת בית-ישראל, על אשר-שממה--כן אעשה-לך:  שממה תהיה הר-שעיר וכל-אדום כלה, וידעו כי-אני יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח