תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק מא

א ויביאני, אל-ההיכל; וימד את-האילים, שש-אמות רחב מפו ושש-אמות-רחב מפו--רחב האהל.  ב ורחב הפתח, עשר אמות, וכתפות הפתח, חמש אמות מפו וחמש אמות מפו; וימד ארכו ארבעים אמה, ורחב עשרים אמה.  ג ובא לפנימה, וימד איל-הפתח שתים אמות; והפתח שש אמות, ורחב הפתח שבע אמות.  ד וימד את-ארכו עשרים אמה, ורחב עשרים אמה--אל-פני ההיכל; ויאמר אלי, זה קדש הקדשים.  ה וימד קיר-הבית, שש אמות; ורחב הצלע ארבע אמות סביב סביב, לבית--סביב.  ו והצלעות צלע אל-צלע שלוש ושלשים פעמים, ובאות בקיר אשר-לבית לצלעות סביב סביב--להיות אחוזים; ולא-יהיו אחוזים, בקיר הבית.  ז ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות, כי מוסב-הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית--על-כן רחב-לבית, למעלה; וכן התחתונה יעלה על-העליונה, לתיכונה.  ח וראיתי לבית גבה, סביב סביב; מיסדות מוסדות הצלעות מלו הקנה, שש אמות אצילה.  ט רחב הקיר אשר-לצלע אל-החוץ, חמש אמות; ואשר מנח, בית צלעות אשר לבית.  י ובין הלשכות רחב עשרים אמה, סביב לבית--סביב סביב.  יא ופתח הצלע, למנח--פתח אחד דרך הצפון, ופתח אחד לדרום; ורחב מקום המנח, חמש אמות סביב סביב.  יב והבנין אשר אל-פני הגזרה פאת דרך-הים, רחב שבעים אמה, וקיר הבנין חמש-אמות רחב, סביב סביב; וארכו, תשעים אמה.  יג ומדד את-הבית, ארך מאה אמה; והגזרה והבניה וקירותיה, ארך מאה אמה.  יד ורחב פני הבית והגזרה לקדים, מאה אמה.  טו ומדד ארך-הבנין אל-פני הגזרה אשר על-אחריה ואתוקיהא ואתיקיהא, מפו ומפו--מאה אמה; וההיכל, הפנימי, ואלמי, החצר.  טז הספים והחלונים האטמות והאתיקים סביב, לשלשתם, נגד הסף שחיף עץ, סביב סביב; והארץ, עד-החלונות, והחלנות, מכסות.  יז על-מעל הפתח ועד-הבית הפנימי ולחוץ ואל-כל-הקיר סביב סביב, בפנימי ובחיצון--מדות.  יח ועשוי כרובים, ותמרים; ותמרה בין-כרוב לכרוב, ושנים פנים לכרוב.  יט ופני אדם אל-התמרה מפו, ופני-כפיר אל-התמרה מפו, עשוי אל-כל-הבית, סביב סביב.  כ מהארץ עד-מעל הפתח, הכרובים והתמרים עשוים; וקיר, ההיכל.  כא ההיכל, מזוזת רבעה; ופני הקדש, המראה כמראה.  כב המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים-אמות, ומקצעותיו לו, וארכו וקירתיו, עץ; וידבר אלי--זה השלחן, אשר לפני יהוה.  כג ושתים דלתות להיכל, ולקדש.  כד ושתים דלתות, לדלתות:  שתים, מוסבות דלתות--שתים לדלת אחת, ושתי דלתות לאחרת.  כה ועשויה אליהן אל-דלתות ההיכל, כרובים ותמרים, כאשר עשוים, לקירות; ועב עץ אל-פני האולם, מהחוץ.  כו וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו, אל-כתפות האולם; וצלעות הבית, והעבים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח