תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק א

א ויהי בשלשים שנה, ברביעי בחמשה לחדש, ואני בתוך-הגולה, על-נהר-כבר; נפתחו, השמים, ואראה, מראות אלהים.  ב בחמשה, לחדש--היא השנה החמישית, לגלות המלך יויכין.  ג היה היה דבר-יהוה אל-יחזקאל בן-בוזי הכהן, בארץ כשדים--על-נהר-כבר; ותהי עליו שם, יד-יהוה.  ד וארא והנה רוח סערה באה מן-הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונגה לו, סביב; ומתוכה--כעין החשמל, מתוך האש.  ה ומתוכה--דמות, ארבע חיות; וזה, מראיהן--דמות אדם, להנה.  ו וארבעה פנים, לאחת; וארבע כנפים, לאחת להם.  ז ורגליהם, רגל ישרה; וכף רגליהם, ככף רגל עגל, ונצצים, כעין נחשת קלל.  ח וידו וידי אדם, מתחת כנפיהם, על, ארבעת רבעיהם; ופניהם וכנפיהם, לארבעתם.  ט חברת אשה אל-אחותה, כנפיהם:  לא-יסבו בלכתן, איש אל-עבר פניו ילכו.  י ודמות פניהם, פני אדם, ופני אריה אל-הימין לארבעתם, ופני-שור מהשמאול לארבעתן; ופני-נשר, לארבעתן.  יא ופניהם, וכנפיהם פרדות מלמעלה:  לאיש, שתים חברות איש, ושתים מכסות, את גויתיהנה.  יב ואיש אל-עבר פניו, ילכו:  אל אשר יהיה-שמה הרוח ללכת ילכו, לא יסבו בלכתן.  יג ודמות החיות מראיהם כגחלי-אש, בערות כמראה הלפדים--היא, מתהלכת בין החיות; ונגה לאש, ומן-האש יוצא ברק.  יד והחיות, רצוא ושוב, כמראה, הבזק.  טו וארא, החיות; והנה אופן אחד בארץ אצל החיות, לארבעת פניו.  טז מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש, ודמות אחד לארבעתן; ומראיהם, ומעשיהם, כאשר יהיה האופן, בתוך האופן.  יז על-ארבעת רבעיהן, בלכתם ילכו:  לא יסבו, בלכתן.  יח וגביהן--וגבה להם, ויראה להם; וגבתם, מלאת עינים סביב--לארבעתן.  יט ובלכת, החיות, ילכו האופנים, אצלם; ובהנשא החיות מעל הארץ, ינשאו האופנים.  כ על אשר יהיה-שם הרוח ללכת ילכו, שמה הרוח ללכת; והאופנים, ינשאו לעמתם, כי רוח החיה, באופנים.  כא בלכתם ילכו, ובעמדם יעמדו; ובהנשאם מעל הארץ, ינשאו האופנים לעמתם--כי רוח החיה, באופנים.  כב ודמות על-ראשי החיה, רקיע, כעין, הקרח הנורא--נטוי על-ראשיהם, מלמעלה.  כג ותחת, הרקיע, כנפיהם ישרות, אשה אל-אחותה:  לאיש, שתים מכסות להנה, ולאיש שתים מכסות להנה, את גויתיהם.  כד ואשמע את-קול כנפיהם כקול מים רבים כקול-שדי, בלכתם--קול המלה, כקול מחנה; בעמדם, תרפינה כנפיהן.  כה ויהי-קול--מעל, לרקיע אשר על-ראשם; בעמדם, תרפינה כנפיהן.  כו וממעל, לרקיע אשר על-ראשם, כמראה אבן-ספיר, דמות כסא; ועל, דמות הכסא, דמות כמראה אדם עליו, מלמעלה.  כז וארא כעין חשמל, כמראה-אש בית-לה סביב, ממראה מתניו, ולמעלה; וממראה מתניו, ולמטה, ראיתי כמראה-אש, ונגה לו סביב.  כח כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנגה סביב--הוא, מראה דמות כבוד-יהוה; ואראה ואפל על-פני, ואשמע קול מדבר.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח