תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק י

א ואראה, והנה אל-הרקיע אשר על-ראש הכרבים, כאבן ספיר, כמראה דמות כסא--נראה, עליהם.  ב ויאמר אל-האיש לבש הבדים, ויאמר בא אל-בינות לגלגל אל-תחת לכרוב ומלא חפניך גחלי-אש מבינות לכרבים, וזרק, על-העיר; ויבא, לעיני.  ג והכרבים, עמדים מימין לבית--בבאו האיש; והענן מלא, את-החצר הפנימית.  ד וירם כבוד-יהוה מעל הכרוב, על מפתן הבית; וימלא הבית, את-הענן, והחצר מלאה, את-נגה כבוד יהוה.  ה וקול, כנפי הכרובים--נשמע, עד-החצר החיצנה:  כקול אל-שדי, בדברו.  ו ויהי, בצותו את-האיש לבש-הבדים לאמר, קח אש מבינות לגלגל, מבינות לכרובים; ויבא, ויעמד, אצל, האופן.  ז וישלח הכרוב את-ידו מבינות לכרובים, אל-האש אשר בינות הכרבים, וישא ויתן, אל-חפני לבש הבדים; ויקח, ויצא.  ח וירא, לכרבים--תבנית, יד-אדם, תחת, כנפיהם.  ט ואראה, והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים--אופן אחד אצל הכרוב אחד, ואופן אחד אצל הכרוב אחד; ומראה, האופנים, כעין, אבן תרשיש.  י ומראיהם--דמות אחד, לארבעתם:  כאשר יהיה האופן, בתוך האופן.  יא בלכתם, אל-ארבעת רבעיהם ילכו--לא יסבו, בלכתם:  כי המקום אשר-יפנה הראש, אחריו ילכו--לא יסבו, בלכתם.  יב וכל-בשרם, וגבהם, וידיהם, וכנפיהם--והאופנים, מלאים עינים סביב, לארבעתם, אופניהם.  יג לאופנים--להם קורא הגלגל, באזני.  יד וארבעה פנים, לאחד:  פני האחד פני הכרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני-נשר.  טו וירמו, הכרובים--היא החיה, אשר ראיתי בנהר-כבר.  טז ובלכת, הכרובים, ילכו האופנים, אצלם; ובשאת הכרובים את-כנפיהם, לרום מעל הארץ, לא-יסבו האופנים גם-הם, מאצלם.  יז בעמדם יעמדו, וברומם ירומו אותם:  כי רוח החיה, בהם.  יח ויצא כבוד יהוה, מעל מפתן הבית; ויעמד, על-הכרובים.  יט וישאו הכרובים את-כנפיהם וירומו מן-הארץ לעיני, בצאתם, והאופנים, לעמתם; ויעמד, פתח שער בית-יהוה הקדמוני, וכבוד אלהי-ישראל עליהם, מלמעלה.  כ היא החיה, אשר ראיתי תחת אלהי-ישראל--בנהר-כבר; ואדע, כי כרובים המה.  כא ארבעה ארבעה פנים לאחד, וארבע כנפים לאחד; ודמות ידי אדם, תחת כנפיהם.  כב ודמות פניהם--המה הפנים אשר ראיתי על-נהר-כבר, מראיהם ואותם; איש אל-עבר פניו, ילכו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח