תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח


יחזקאל פרק ה

א ואתה בן-אדם קח-לך חרב חדה, תער הגלבים תקחנה לך, והעברת על-ראשך, ועל-זקנך; ולקחת לך מאזני משקל, וחלקתם.  ב שלשית, באור תבעיר בתוך העיר, כמלאת, ימי המצור; ולקחת את-השלשית, תכה בחרב סביבותיה, והשלשית תזרה לרוח, וחרב אריק אחריהם.  ג ולקחת משם, מעט במספר; וצרת אותם, בכנפיך.  ד ומהם, עוד תקח, והשלכת אותם אל-תוך האש, ושרפת אתם באש:  ממנו תצא-אש, אל-כל-בית ישראל.  {פ}

ה כה אמר, אדני יהוה, זאת ירושלם, בתוך הגוים שמתיה; וסביבותיה, ארצות.  ו ותמר את-משפטי לרשעה, מן-הגוים, ואת-חקותי, מן-הארצות אשר סביבותיה:  כי במשפטי מאסו, וחקותי לא-הלכו בהם.  {ס}

ז לכן כה-אמר אדני יהוה, יען המנכם מן-הגוים אשר סביבותיכם, בחקותי לא הלכתם, ואת-משפטי לא עשיתם; וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם, לא עשיתם.  ח לכן, כה אמר אדני יהוה, הנני עליך, גם-אני; ועשיתי בתוכך משפטים, לעיני הגוים.  ט ועשיתי בך, את אשר לא-עשיתי, ואת אשר-לא-אעשה כמהו, עוד--יען, כל-תועבתיך.  {פ}

י לכן, אבות יאכלו בנים בתוכך, ובנים, יאכלו אבותם; ועשיתי בך שפטים, וזריתי את-כל-שאריתך לכל-רוח.  {ס}

יא לכן חי-אני, נאם אדני יהוה, אם-לא יען את-מקדשי טמאת, בכל-שקוציך ובכל-תועבתיך; וגם-אני אגרע ולא-תחוס עיני, וגם-אני לא אחמול.  יב שלשתיך בדבר ימותו, וברעב יכלו בתוכך, והשלשית, בחרב יפלו סביבותיך; והשלישית לכל-רוח אזרה, וחרב אריק אחריהם.  יג וכלה אפי, והנחותי חמתי בם--והנחמתי; וידעו כי-אני יהוה, דברתי בקנאתי, בכלותי חמתי, בם.  יד ואתנך לחרבה ולחרפה, בגוים אשר סביבותיך, לעיני, כל-עובר.  טו והיתה חרפה וגדופה, מוסר ומשמה, לגוים, אשר סביבותיך:  בעשותי בך שפטים באף ובחמה, ובתכחות חמה--אני יהוה, דברתי.  טז בשלחי את-חצי הרעב הרעים בהם, אשר היו למשחית, אשר-אשלח אותם, לשחתכם--ורעב אסף עליכם, ושברתי לכם מטה-לחם.  יז ושלחתי עליכם רעב וחיה רעה, ושכלך, ודבר ודם, יעבר-בך; וחרב אביא עליך, אני יהוה דברתי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יחזקאל - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח