תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יט

א ויבאו שני המלאכים סדמה, בערב, ולוט, ישב בשער-סדם; וירא-לוט ויקם לקראתם, וישתחו אפים ארצה.  ב ויאמר הנה נא-אדני, סורו נא אל-בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם, והלכתם לדרככם; ויאמרו לא, כי ברחוב נלין.  ג ויפצר-בם מאד--ויסרו אליו, ויבאו אל-ביתו; ויעש להם משתה, ומצות אפה ויאכלו.  ד טרם, ישכבו, ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על-הבית, מנער ועד-זקן:  כל-העם, מקצה.  ה ויקראו אל-לוט ויאמרו לו, איה האנשים אשר-באו אליך הלילה; הוציאם אלינו, ונדעה אתם.  ו ויצא אלהם לוט, הפתחה; והדלת, סגר אחריו.  ז ויאמר:  אל-נא אחי, תרעו.  ח הנה-נא לי שתי בנות, אשר לא-ידעו איש--אוציאה-נא אתהן אליכם, ועשו להן כטוב בעיניכם; רק לאנשים האל, אל-תעשו דבר, כי-על-כן באו, בצל קרתי.  ט ויאמרו גש-הלאה, ויאמרו האחד בא-לגור וישפט שפוט--עתה, נרע לך מהם; ויפצרו באיש בלוט מאד, ויגשו לשבר הדלת.  י וישלחו האנשים את-ידם, ויביאו את-לוט אליהם הביתה; ואת-הדלת, סגרו.  יא ואת-האנשים אשר-פתח הבית, הכו בסנורים, מקטן, ועד-גדול; וילאו, למצא הפתח.  יב ויאמרו האנשים אל-לוט, עד מי-לך פה--חתן ובניך ובנתיך, וכל אשר-לך בעיר:  הוצא, מן-המקום.  יג כי-משחתים אנחנו, את-המקום הזה:  כי-גדלה צעקתם את-פני יהוה, וישלחנו יהוה לשחתה.  יד ויצא לוט וידבר אל-חתניו לקחי בנתיו, ויאמר קומו צאו מן-המקום הזה, כי-משחית יהוה, את-העיר; ויהי כמצחק, בעיני חתניו.  טו וכמו השחר עלה, ויאיצו המלאכים בלוט לאמר:  קום קח את-אשתך ואת-שתי בנתיך, הנמצאת--פן-תספה, בעון העיר.  טז ויתמהמה--ויחזיקו האנשים בידו וביד-אשתו וביד שתי בנתיו, בחמלת יהוה עליו; ויצאהו וינחהו, מחוץ לעיר.  יז ויהי כהוציאם אתם החוצה, ויאמר המלט על-נפשך--אל-תביט אחריך, ואל-תעמד בכל-הככר:  ההרה המלט, פן-תספה.  יח ויאמר לוט, אלהם:  אל-נא, אדני.  יט הנה-נא מצא עבדך חן, בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי, להחיות את-נפשי; ואנכי, לא אוכל להמלט ההרה--פן-תדבקני הרעה, ומתי.  כ הנה-נא העיר הזאת קרבה, לנוס שמה--והוא מצער; אמלטה נא שמה, הלא מצער הוא--ותחי נפשי.  כא ויאמר אליו--הנה נשאתי פניך, גם לדבר הזה:  לבלתי הפכי את-העיר, אשר דברת.  כב מהר, המלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר, עד-באך שמה; על-כן קרא שם-העיר, צוער.  כג השמש, יצא על-הארץ; ולוט, בא צערה.  כד ויהוה, המטיר על-סדם ועל-עמרה--גפרית ואש:  מאת יהוה, מן-השמים.  כה ויהפך את-הערים האל, ואת כל-הככר, ואת כל-ישבי הערים, וצמח האדמה.  כו ותבט אשתו, מאחריו; ותהי, נציב מלח.  כז וישכם אברהם, בבקר:  אל-המקום--אשר-עמד שם, את-פני יהוה.  כח וישקף, על-פני סדם ועמרה, ועל-כל-פני, ארץ הככר; וירא, והנה עלה קיטר הארץ, כקיטר, הכבשן.  כט ויהי, בשחת אלהים את-ערי הככר, ויזכר אלהים, את-אברהם; וישלח את-לוט, מתוך ההפכה, בהפך את-הערים, אשר-ישב בהן לוט.  ל ויעל לוט מצוער וישב בהר, ושתי בנתיו עמו, כי ירא, לשבת בצוער; וישב, במערה--הוא, ושתי בנתיו.  לא ותאמר הבכירה אל-הצעירה, אבינו זקן; ואיש אין בארץ לבוא עלינו, כדרך כל-הארץ.  לב לכה נשקה את-אבינו יין, ונשכבה עמו; ונחיה מאבינו, זרע.  לג ותשקין את-אביהן יין, בלילה הוא; ותבא הבכירה ותשכב את-אביה, ולא-ידע בשכבה ובקומה.  לד ויהי, ממחרת, ותאמר הבכירה אל-הצעירה, הן-שכבתי אמש את-אבי; נשקנו יין גם-הלילה, ובאי שכבי עמו, ונחיה מאבינו, זרע.  לה ותשקין גם בלילה ההוא, את-אביהן--יין; ותקם הצעירה ותשכב עמו, ולא-ידע בשכבה ובקמה.  לו ותהרין שתי בנות-לוט, מאביהן.  לז ותלד הבכירה בן, ותקרא שמו מואב:  הוא אבי-מואב, עד-היום.  לח והצעירה גם-הוא ילדה בן, ותקרא שמו בן-עמי:  הוא אבי בני-עמון, עד-היום.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ