תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק י

א ואלה תולדת בני-נח, שם חם ויפת; ויולדו להם בנים, אחר המבול.  ב בני יפת--גמר ומגוג, ומדי ויון ותבל; ומשך, ותירס.  ג ובני, גמר--אשכנז וריפת, ותגרמה.  ד ובני יון, אלישה ותרשיש, כתים, ודדנים.  ה מאלה נפרדו איי הגוים, בארצתם, איש, ללשנו--למשפחתם, בגויהם.  ו ובני, חם--כוש ומצרים, ופוט וכנען.  ז ובני כוש--סבא וחוילה, וסבתה ורעמה וסבתכא; ובני רעמה, שבא ודדן.  ח וכוש, ילד את-נמרד; הוא החל, להיות גבר בארץ.  ט הוא-היה גבר-ציד, לפני יהוה; על-כן, יאמר, כנמרד גבור ציד, לפני יהוה.  י ותהי ראשית ממלכתו בבל, וארך ואכד וכלנה, בארץ, שנער.  יא מן-הארץ ההוא, יצא אשור; ויבן, את-נינוה, ואת-רחבת עיר, ואת-כלח.  יב ואת-רסן, בין נינוה ובין כלח--הוא, העיר הגדלה.  יג ומצרים ילד את-לודים ואת-ענמים, ואת-להבים--ואת-נפתחים.  יד ואת-פתרסים ואת-כסלחים, אשר יצאו משם פלשתים--ואת-כפתרים.  {ס}

טו וכנען, ילד את-צידן בכרו--ואת-חת.  טז ואת-היבוסי, ואת-האמרי, ואת, הגרגשי.  יז ואת-החוי ואת-הערקי, ואת-הסיני.  יח ואת-הארודי ואת-הצמרי, ואת-החמתי; ואחר נפצו, משפחות הכנעני.  יט ויהי גבול הכנעני, מצידן--באכה גררה, עד-עזה:  באכה סדמה ועמרה, ואדמה וצבים--עד-לשע.  כ אלה בני-חם, למשפחתם ללשנתם, בארצתם, בגויהם.  {ס}

כא ולשם ילד, גם-הוא:  אבי, כל-בני-עבר--אחי, יפת הגדול.  כב בני שם, עילם ואשור, וארפכשד, ולוד וארם.  כג ובני, ארם--עוץ וחול, וגתר ומש.  כד וארפכשד, ילד את-שלח; ושלח, ילד את-עבר.  כה ולעבר ילד, שני בנים:  שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו, יקטן.  כו ויקטן ילד, את-אלמודד ואת-שלף, ואת-חצרמות, ואת-ירח.  כז ואת-הדורם ואת-אוזל, ואת-דקלה.  כח ואת-עובל ואת-אבימאל, ואת-שבא.  כט ואת-אופר ואת-חוילה, ואת-יובב; כל-אלה, בני יקטן.  ל ויהי מושבם, ממשא, באכה ספרה, הר הקדם.  לא אלה בני-שם, למשפחתם ללשנתם, בארצתם, לגויהם.  לב אלה משפחת בני-נח לתולדתם, בגויהם; ומאלה נפרדו הגוים, בארץ--אחר המבול.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ