תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ו

א ויהי כי-החל האדם, לרב על-פני האדמה; ובנות, ילדו להם.  ב ויראו בני-האלהים את-בנות האדם, כי טבת הנה; ויקחו להם נשים, מכל אשר בחרו.  ג ויאמר יהוה, לא-ידון רוחי באדם לעלם, בשגם, הוא בשר; והיו ימיו, מאה ועשרים שנה.  ד הנפלים היו בארץ, בימים ההם, וגם אחרי-כן אשר יבאו בני האלהים אל-בנות האדם, וילדו להם:  המה הגברים אשר מעולם, אנשי השם.  {פ}

ה וירא יהוה, כי רבה רעת האדם בארץ, וכל-יצר מחשבת לבו, רק רע כל-היום.  ו וינחם יהוה, כי-עשה את-האדם בארץ; ויתעצב, אל-לבו.  ז ויאמר יהוה, אמחה את-האדם אשר-בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד-בהמה, עד-רמש ועד-עוף השמים:  כי נחמתי, כי עשיתם.  ח ונח, מצא חן בעיני יהוה.  {פ}

ט אלה, תולדת נח--נח איש צדיק תמים היה, בדרתיו:  את-האלהים, התהלך-נח.  י ויולד נח, שלשה בנים--את-שם, את-חם ואת-יפת.  יא ותשחת הארץ, לפני האלהים; ותמלא הארץ, חמס.  יב וירא אלהים את-הארץ, והנה נשחתה:  כי-השחית כל-בשר את-דרכו, על-הארץ.  {ס}

יג ויאמר אלהים לנח, קץ כל-בשר בא לפני--כי-מלאה הארץ חמס, מפניהם; והנני משחיתם, את-הארץ.  יד עשה לך תבת עצי-גפר, קנים תעשה את-התבה; וכפרת אתה מבית ומחוץ, בכפר.  טו וזה, אשר תעשה אתה:  שלש מאות אמה, ארך התבה, חמשים אמה רחבה, ושלשים אמה קומתה.  טז צהר תעשה לתבה, ואל-אמה תכלנה מלמעלה, ופתח התבה, בצדה תשים; תחתים שנים ושלשים, תעשה.  יז ואני, הנני מביא את-המבול מים על-הארץ, לשחת כל-בשר אשר-בו רוח חיים, מתחת השמים:  כל אשר-בארץ, יגוע.  יח והקמתי את-בריתי, אתך; ובאת, אל-התבה--אתה, ובניך ואשתך ונשי-בניך אתך.  יט ומכל-החי מכל-בשר שנים מכל, תביא אל-התבה--להחית אתך:  זכר ונקבה, יהיו.  כ מהעוף למינהו, ומן-הבהמה למינה, מכל רמש האדמה, למינהו--שנים מכל יבאו אליך, להחיות.  כא ואתה קח-לך, מכל-מאכל אשר יאכל, ואספת, אליך; והיה לך ולהם, לאכלה.  כב ויעש, נח:  ככל אשר צוה אתו, אלהים--כן עשה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ