תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כ

א ויסע משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין-קדש ובין שור; ויגר, בגרר.  ב ויאמר אברהם אל-שרה אשתו, אחתי הוא; וישלח, אבימלך מלך גרר, ויקח, את-שרה.  ג ויבא אלהים אל-אבימלך, בחלום הלילה; ויאמר לו, הנך מת על-האשה אשר-לקחת, והוא, בעלת בעל.  ד ואבימלך, לא קרב אליה; ויאמר--אדני, הגוי גם-צדיק תהרג.  ה הלא הוא אמר-לי אחתי הוא, והיא-גם-הוא אמרה אחי הוא; בתם-לבבי ובנקין כפי, עשיתי זאת.  ו ויאמר אליו האלהים בחלם, גם אנכי ידעתי כי בתם-לבבך עשית זאת, ואחשך גם-אנכי אותך, מחטו-לי; על-כן לא-נתתיך, לנגע אליה.  ז ועתה, השב אשת-האיש כי-נביא הוא, ויתפלל בעדך, וחיה; ואם-אינך משיב--דע כי-מות תמות, אתה וכל-אשר-לך.  ח וישכם אבימלך בבקר, ויקרא לכל-עבדיו, וידבר את-כל-הדברים האלה, באזניהם; וייראו האנשים, מאד.  ט ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו מה-עשית לנו ומה-חטאתי לך, כי-הבאת עלי ועל-ממלכתי, חטאה גדלה:  מעשים אשר לא-יעשו, עשית עמדי.  י ויאמר אבימלך, אל-אברהם:  מה ראית, כי עשית את-הדבר הזה.  יא ויאמר, אברהם, כי אמרתי רק אין-יראת אלהים, במקום הזה; והרגוני, על-דבר אשתי.  יב וגם-אמנה, אחתי בת-אבי הוא--אך, לא בת-אמי; ותהי-לי, לאשה.  יג ויהי כאשר התעו אתי, אלהים מבית אבי, ואמר לה, זה חסדך אשר תעשי עמדי:  אל כל-המקום אשר נבוא שמה, אמרי-לי אחי הוא.  יד ויקח אבימלך צאן ובקר, ועבדים ושפחת, ויתן, לאברהם; וישב לו, את שרה אשתו.  טו ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך:  בטוב בעיניך, שב.  טז ולשרה אמר, הנה נתתי אלף כסף לאחיך--הנה הוא-לך כסות עינים, לכל אשר אתך; ואת כל, ונכחת.  יז ויתפלל אברהם, אל-האלהים; וירפא אלהים את-אבימלך ואת-אשתו, ואמהתיו--וילדו.  יח כי-עצר עצר יהוה, בעד כל-רחם לבית אבימלך, על-דבר שרה, אשת אברהם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ