תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ט

א ויברך אלהים, את-נח ואת-בניו; ויאמר להם פרו ורבו, ומלאו את-הארץ.  ב ומוראכם וחתכם, יהיה, על כל-חית הארץ, ועל כל-עוף השמים; בכל אשר תרמש האדמה ובכל-דגי הים, בידכם נתנו.  ג כל-רמש אשר הוא-חי, לכם יהיה לאכלה:  כירק עשב, נתתי לכם את-כל.  ד אך-בשר, בנפשו דמו לא תאכלו.  ה ואך את-דמכם לנפשתיכם אדרש, מיד כל-חיה אדרשנו; ומיד האדם, מיד איש אחיו--אדרש, את-נפש האדם.  ו שפך דם האדם, באדם דמו ישפך:  כי בצלם אלהים, עשה את-האדם.  ז ואתם, פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו-בה.  {ס}

ח ויאמר אלהים אל-נח, ואל-בניו אתו לאמר.  ט ואני, הנני מקים את-בריתי אתכם, ואת-זרעכם, אחריכם.  י ואת כל-נפש החיה אשר אתכם, בעוף בבהמה ובכל-חית הארץ אתכם; מכל יצאי התבה, לכל חית הארץ.  יא והקמתי את-בריתי אתכם, ולא-יכרת כל-בשר עוד ממי המבול; ולא-יהיה עוד מבול, לשחת הארץ.  יב ויאמר אלהים, זאת אות-הברית אשר-אני נתן ביני וביניכם, ובין כל-נפש חיה, אשר אתכם--לדרת, עולם.  יג את-קשתי, נתתי בענן; והיתה לאות ברית, ביני ובין הארץ.  יד והיה, בענני ענן על-הארץ, ונראתה הקשת, בענן.  טו וזכרתי את-בריתי, אשר ביני וביניכם, ובין כל-נפש חיה, בכל-בשר; ולא-יהיה עוד המים למבול, לשחת כל-בשר.  טז והיתה הקשת, בענן; וראיתיה, לזכר ברית עולם, בין אלהים, ובין כל-נפש חיה בכל-בשר אשר על-הארץ.  יז ויאמר אלהים, אל-נח:  זאת אות-הברית, אשר הקמתי, ביני, ובין כל-בשר אשר על-הארץ.  {פ}

יח ויהיו בני-נח, היצאים מן-התבה--שם, וחם ויפת; וחם, הוא אבי כנען.  יט שלשה אלה, בני-נח; ומאלה, נפצה כל-הארץ.  כ ויחל נח, איש האדמה; ויטע, כרם.  כא וישת מן-היין, וישכר; ויתגל, בתוך אהלה.  כב וירא, חם אבי כנען, את, ערות אביו; ויגד לשני-אחיו, בחוץ.  כג ויקח שם ויפת את-השמלה, וישימו על-שכם שניהם, וילכו אחרנית, ויכסו את ערות אביהם; ופניהם, אחרנית, וערות אביהם, לא ראו.  כד וייקץ נח, מיינו; וידע, את אשר-עשה לו בנו הקטן.  כה ויאמר, ארור כנען:  עבד עבדים, יהיה לאחיו.  כו ויאמר, ברוך יהוה אלהי שם; ויהי כנען, עבד למו.  כז יפת אלהים ליפת, וישכן באהלי-שם; ויהי כנען, עבד למו.  כח ויחי-נח, אחר המבול, שלש מאות שנה, וחמשים שנה.  כט ויהיו, כל-ימי-נח, תשע מאות שנה, וחמשים שנה; וימת.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ