תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לו

א ואלה תלדות עשו, הוא אדום.  ב עשו לקח את-נשיו, מבנות כנען:  את-עדה, בת-אילון החתי, ואת-אהליבמה בת-ענה, בת-צבעון החוי.  ג ואת-בשמת בת-ישמעאל, אחות נביות.  ד ותלד עדה לעשו, את-אליפז; ובשמת, ילדה את-רעואל.  ה ואהליבמה, ילדה, את-יעיש יעוש ואת-יעלם, ואת-קרח; אלה בני עשו, אשר ילדו-לו בארץ כנען.  ו ויקח עשו את-נשיו ואת-בניו ואת-בנתיו, ואת-כל-נפשות ביתו, ואת-מקנהו ואת-כל-בהמתו ואת כל-קנינו, אשר רכש בארץ כנען; וילך אל-ארץ, מפני יעקב אחיו.  ז כי-היה רכושם רב, משבת יחדו; ולא יכלה ארץ מגוריהם, לשאת אתם--מפני, מקניהם.  ח וישב עשו בהר שעיר, עשו הוא אדום.  ט ואלה תלדות עשו, אבי אדום, בהר, שעיר.  י אלה, שמות בני-עשו:  אליפז, בן-עדה אשת עשו, רעואל, בן-בשמת אשת עשו.  יא ויהיו, בני אליפז--תימן אומר, צפו וגעתם וקנז.  יב ותמנע היתה פילגש, לאליפז בן-עשו, ותלד לאליפז, את-עמלק; אלה, בני עדה אשת עשו.  יג ואלה בני רעואל, נחת וזרח שמה ומזה; אלה היו, בני בשמת אשת עשו.  יד ואלה היו, בני אהליבמה בת-ענה בת-צבעון--אשת עשו; ותלד לעשו, את-יעיש יעוש ואת-יעלם ואת-קרח.  טו אלה, אלופי בני-עשו:  בני אליפז, בכור עשו--אלוף תימן אלוף אומר, אלוף צפו אלוף קנז.  טז אלוף-קרח אלוף געתם, אלוף עמלק; אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה.  יז ואלה, בני רעואל בן-עשו--אלוף נחת אלוף זרח, אלוף שמה אלוף מזה; אלה אלופי רעואל, בארץ אדום--אלה, בני בשמת אשת עשו.  יח ואלה, בני אהליבמה אשת עשו--אלוף יעוש אלוף יעלם, אלוף קרח; אלה אלופי אהליבמה, בת-ענה--אשת עשו.  יט אלה בני-עשו ואלה אלופיהם, הוא אדום.  {ס}

כ אלה בני-שעיר החרי, ישבי הארץ:  לוטן ושובל, וצבעון וענה.  כא ודשון ואצר, ודישן; אלה אלופי החרי בני שעיר, בארץ אדום.  כב ויהיו בני-לוטן, חרי והימם; ואחות לוטן, תמנע.  כג ואלה בני שובל, עלון ומנחת ועיבל, שפו, ואונם.  כד ואלה בני-צבעון, ואיה וענה; הוא ענה, אשר מצא את-הימם במדבר, ברעתו את-החמרים, לצבעון אביו.  כה ואלה בני-ענה, דשן; ואהליבמה, בת-ענה.  כו ואלה, בני דישן--חמדן ואשבן, ויתרן וכרן.  כז אלה, בני-אצר--בלהן וזעון, ועקן.  כח אלה בני-דישן, עוץ וארן.  כט אלה, אלופי החרי:  אלוף לוטן אלוף שובל, אלוף צבעון אלוף ענה.  ל אלוף דשן אלוף אצר, אלוף דישן; אלה אלופי החרי לאלפיהם, בארץ שעיר.  {פ}

לא ואלה, המלכים, אשר מלכו, בארץ אדום--לפני מלך-מלך, לבני ישראל.  לב וימלך באדום, בלע בן-בעור; ושם עירו, דנהבה.  לג וימת, בלע; וימלך תחתיו, יובב בן-זרח מבצרה.  לד וימת, יובב; וימלך תחתיו, חשם מארץ התימני.  לה וימת, חשם; וימלך תחתיו הדד בן-בדד, המכה את-מדין בשדה מואב, ושם עירו, עוית.  לו וימת, הדד; וימלך תחתיו, שמלה ממשרקה.  לז וימת, שמלה; וימלך תחתיו, שאול מרחבות הנהר.  לח וימת, שאול; וימלך תחתיו, בעל חנן בן-עכבור.  לט וימת, בעל חנן בן-עכבור, וימלך תחתיו הדר, ושם עירו פעו; ושם אשתו מהיטבאל בת-מטרד, בת מי זהב.  מ ואלה שמות אלופי עשו, למשפחתם, למקמתם, בשמתם:  אלוף תמנע אלוף עלוה, אלוף יתת.  מא אלוף אהליבמה אלוף אלה, אלוף פינן.  מב אלוף קנז אלוף תימן, אלוף מבצר.  מג אלוף מגדיאל, אלוף עירם; אלה אלופי אדום, למשבתם בארץ אחזתם--הוא עשו, אבי אדום.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ