תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק טז

א ושרי אשת אברם, לא ילדה לו; ולה שפחה מצרית, ושמה הגר.  ב ותאמר שרי אל-אברם, הנה-נא עצרני יהוה מלדת--בא-נא אל-שפחתי, אולי אבנה ממנה; וישמע אברם, לקול שרי.  ג ותקח שרי אשת-אברם, את-הגר המצרית שפחתה, מקץ עשר שנים, לשבת אברם בארץ כנען; ותתן אתה לאברם אישה, לו לאשה.  ד ויבא אל-הגר, ותהר; ותרא כי הרתה, ותקל גברתה בעיניה.  ה ותאמר שרי אל-אברם, חמסי עליך--אנכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרא כי הרתה ואקל בעיניה; ישפט יהוה, ביני וביניך.  ו ויאמר אברם אל-שרי, הנה שפחתך בידך--עשי-לה, הטוב בעיניך; ותענה שרי, ותברח מפניה.  ז וימצאה מלאך יהוה, על-עין המים--במדבר:  על-העין, בדרך שור.  ח ויאמר, הגר שפחת שרי אי-מזה באת--ואנה תלכי; ותאמר--מפני שרי גברתי, אנכי ברחת.  ט ויאמר לה מלאך יהוה, שובי אל-גברתך, והתעני, תחת ידיה.  י ויאמר לה מלאך יהוה, הרבה ארבה את-זרעך, ולא יספר, מרב.  יא ויאמר לה מלאך יהוה, הנך הרה וילדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי-שמע יהוה אל-עניך.  יב והוא יהיה, פרא אדם--ידו בכל, ויד כל בו; ועל-פני כל-אחיו, ישכן.  יג ותקרא שם-יהוה הדבר אליה, אתה אל ראי:  כי אמרה, הגם הלם ראיתי--אחרי ראי.  יד על-כן קרא לבאר, באר לחי ראי--הנה בין-קדש, ובין ברד.  טו ותלד הגר לאברם, בן; ויקרא אברם שם-בנו אשר-ילדה הגר, ישמעאל.  טז ואברם, בן-שמנים שנה ושש שנים, בלדת-הגר את-ישמעאל, לאברם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ