תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מב

א וירא יעקב, כי יש-שבר במצרים; ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו.  ב ויאמר--הנה שמעתי, כי יש-שבר במצרים; רדו-שמה ושברו-לנו משם, ונחיה ולא נמות.  ג וירדו אחי-יוסף, עשרה, לשבר בר, ממצרים.  ד ואת-בנימין אחי יוסף, לא-שלח יעקב את-אחיו:  כי אמר, פן-יקראנו אסון.  ה ויבאו בני ישראל, לשבר בתוך הבאים:  כי-היה הרעב, בארץ כנען.  ו ויוסף, הוא השליט על-הארץ--הוא המשביר, לכל-עם הארץ; ויבאו אחי יוסף, וישתחוו-לו אפים ארצה.  ז וירא יוסף את-אחיו, ויכרם; ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות, ויאמר אלהם מאין באתם, ויאמרו, מארץ כנען לשבר-אכל.  ח ויכר יוסף, את-אחיו; והם, לא הכרהו.  ט ויזכר יוסף--את החלמות, אשר חלם להם; ויאמר אלהם מרגלים אתם, לראות את-ערות הארץ באתם.  י ויאמרו אליו, לא אדני; ועבדיך באו, לשבר-אכל.  יא כלנו, בני איש-אחד נחנו; כנים אנחנו, לא-היו עבדיך מרגלים.  יב ויאמר, אלהם:  לא, כי-ערות הארץ באתם לראות.  יג ויאמרו, שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש-אחד--בארץ כנען; והנה הקטן את-אבינו היום, והאחד איננו.  יד ויאמר אלהם, יוסף:  הוא, אשר דברתי אלכם לאמר--מרגלים אתם.  טו בזאת, תבחנו:  חי פרעה אם-תצאו מזה, כי אם-בבוא אחיכם הקטן הנה.  טז שלחו מכם אחד, ויקח את-אחיכם, ואתם האסרו, ויבחנו דבריכם האמת אתכם; ואם-לא--חי פרעה, כי מרגלים אתם.  יז ויאסף אתם אל-משמר, שלשת ימים.  יח ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו וחיו; את-האלהים, אני ירא.  יט אם-כנים אתם--אחיכם אחד, יאסר בבית משמרכם; ואתם לכו הביאו, שבר רעבון בתיכם.  כ ואת-אחיכם הקטן תביאו אלי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו; ויעשו-כן.  כא ויאמרו איש אל-אחיו, אבל אשמים אנחנו על-אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו; על-כן באה אלינו, הצרה הזאת.  כב ויען ראובן אתם לאמר, הלוא אמרתי אליכם לאמר אל-תחטאו בילד--ולא שמעתם; וגם-דמו, הנה נדרש.  כג והם לא ידעו, כי שמע יוסף:  כי המליץ, בינתם.  כד ויסב מעליהם, ויבך; וישב אלהם, וידבר אלהם, ויקח מאתם את-שמעון, ויאסר אתו לעיניהם.  כה ויצו יוסף, וימלאו את-כליהם בר, ולהשיב כספיהם איש אל-שקו, ולתת להם צדה לדרך; ויעש להם, כן.  כו וישאו את-שברם, על-חמריהם; וילכו, משם.  כז ויפתח האחד את-שקו, לתת מספוא לחמרו--במלון; וירא, את-כספו, והנה-הוא, בפי אמתחתו.  כח ויאמר אל-אחיו הושב כספי, וגם הנה באמתחתי; ויצא לבם, ויחרדו איש אל-אחיו לאמר, מה-זאת עשה אלהים, לנו.  כט ויבאו אל-יעקב אביהם, ארצה כנען; ויגידו לו, את כל-הקרת אתם לאמר.  ל דבר האיש אדני הארץ, אתנו--קשות; ויתן אתנו, כמרגלים את-הארץ.  לא ונאמר אליו, כנים אנחנו:  לא היינו, מרגלים.  לב שנים-עשר אנחנו אחים, בני אבינו; האחד איננו, והקטן היום את-אבינו בארץ כנען.  לג ויאמר אלינו, האיש אדני הארץ, בזאת אדע, כי כנים אתם:  אחיכם האחד הניחו אתי, ואת-רעבון בתיכם קחו ולכו.  לד והביאו את-אחיכם הקטן, אלי, ואדעה כי לא מרגלים אתם, כי כנים אתם; את-אחיכם אתן לכם, ואת-הארץ תסחרו.  לה ויהי, הם מריקים שקיהם, והנה-איש צרור-כספו, בשקו; ויראו את-צררות כספיהם, המה ואביהם--וייראו.  לו ויאמר אלהם יעקב אביהם, אתי שכלתם:  יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת-בנימן תקחו, עלי היו כלנה.  לז ויאמר ראובן, אל-אביו לאמר, את-שני בני תמית, אם-לא אביאנו אליך; תנה אתו על-ידי, ואני אשיבנו אליך.  לח ויאמר, לא-ירד בני עמכם:  כי-אחיו מת והוא לבדו נשאר, וקראהו אסון בדרך אשר תלכו-בה, והורדתם את-שיבתי ביגון, שאולה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ