תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לג

א וישא יעקב עיניו, וירא והנה עשו בא, ועמו, ארבע מאות איש; ויחץ את-הילדים, על-לאה ועל-רחל, ועל, שתי השפחות.  ב וישם את-השפחות ואת-ילדיהן, ראשנה; ואת-לאה וילדיה אחרנים, ואת-רחל ואת-יוסף אחרנים.  ג והוא, עבר לפניהם; וישתחו ארצה שבע פעמים, עד-גשתו עד-אחיו.  ד וירץ עשו לקראתו ויחבקהו, ויפל על-צוארו וישקהו; ויבכו.  ה וישא את-עיניו, וירא את-הנשים ואת-הילדים, ויאמר, מי-אלה לך; ויאמר--הילדים, אשר-חנן אלהים את-עבדך.  ו ותגשן השפחות הנה וילדיהן, ותשתחוין.  ז ותגש גם-לאה וילדיה, וישתחוו; ואחר, נגש יוסף ורחל--וישתחוו.  ח ויאמר, מי לך כל-המחנה הזה אשר פגשתי; ויאמר, למצא-חן בעיני אדני.  ט ויאמר עשו, יש-לי רב; אחי, יהי לך אשר-לך.  י ויאמר יעקב, אל-נא אם-נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי, מידי:  כי על-כן ראיתי פניך, כראת פני אלהים--ותרצני.  יא קח-נא את-ברכתי אשר הבאת לך, כי-חנני אלהים וכי יש-לי-כל; ויפצר-בו, ויקח.  יב ויאמר, נסעה ונלכה; ואלכה, לנגדך.  יג ויאמר אליו, אדני ידע כי-הילדים רכים, והצאן והבקר, עלות עלי; ודפקום יום אחד, ומתו כל-הצאן.  יד יעבר-נא אדני, לפני עבדו; ואני אתנהלה לאטי, לרגל המלאכה אשר-לפני ולרגל הילדים, עד אשר-אבא אל-אדני, שעירה.  טו ויאמר עשו--אציגה-נא עמך, מן-העם אשר אתי; ויאמר למה זה, אמצא-חן בעיני אדני.  טז וישב ביום ההוא עשו לדרכו, שעירה.  יז ויעקב נסע סכתה, ויבן לו בית; ולמקנהו עשה סכת, על-כן קרא שם-המקום סכות.  {ס}

יח ויבא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבאו, מפדן ארם; ויחן, את-פני העיר.  יט ויקן את-חלקת השדה, אשר נטה-שם אהלו, מיד בני-חמור, אבי שכם--במאה, קשיטה.  כ ויצב-שם, מזבח; ויקרא-לו--אל, אלהי ישראל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ