תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ה

א זה ספר, תולדת אדם:  ביום, ברא אלהים אדם, בדמות אלהים, עשה אתו.  ב זכר ונקבה, בראם; ויברך אתם, ויקרא את-שמם אדם, ביום, הבראם.  ג ויחי אדם, שלשים ומאת שנה, ויולד בדמותו, כצלמו; ויקרא את-שמו, שת.  ד ויהיו ימי-אדם, אחרי הולידו את-שת, שמנה מאת, שנה; ויולד בנים, ובנות.  ה ויהיו כל-ימי אדם, אשר-חי, תשע מאות שנה, ושלשים שנה; וימת.  {ס}

ו ויחי-שת, חמש שנים ומאת שנה; ויולד, את-אנוש.  ז ויחי-שת, אחרי הולידו את-אנוש, שבע שנים, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  ח ויהיו, כל-ימי-שת, שתים עשרה שנה, ותשע מאות שנה; וימת.  {ס}

ט ויחי אנוש, תשעים שנה; ויולד, את-קינן.  י ויחי אנוש, אחרי הולידו את-קינן, חמש עשרה שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  יא ויהיו, כל-ימי אנוש, חמש שנים, ותשע מאות שנה; וימת.  {ס}

יב ויחי קינן, שבעים שנה; ויולד, את-מהללאל.  יג ויחי קינן, אחרי הולידו את-מהללאל, ארבעים שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  יד ויהיו, כל-ימי קינן, עשר שנים, ותשע מאות שנה; וימת.  {ס}

טו ויחי מהללאל, חמש שנים וששים שנה; ויולד, את-ירד.  טז ויחי מהללאל, אחרי הולידו את-ירד, שלשים שנה, ושמנה מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  יז ויהיו, כל-ימי מהללאל, חמש ותשעים שנה, ושמנה מאות שנה; וימת.  {ס}

יח ויחי-ירד, שתים וששים שנה ומאת שנה; ויולד, את-חנוך.  יט ויחי-ירד, אחרי הולידו את-חנוך, שמנה מאות, שנה; ויולד בנים, ובנות.  כ ויהיו, כל-ימי-ירד, שתים וששים שנה, ותשע מאות שנה; וימת.  {ס}

כא ויחי חנוך, חמש וששים שנה; ויולד, את-מתושלח.  כב ויתהלך חנוך את-האלהים, אחרי הולידו את-מתושלח, שלש מאות, שנה; ויולד בנים, ובנות.  כג ויהי, כל-ימי חנוך, חמש וששים שנה, ושלש מאות שנה.  כד ויתהלך חנוך, את-האלהים; ואיננו, כי-לקח אתו אלהים.  {ס}

כה ויחי מתושלח, שבע ושמנים שנה ומאת שנה; ויולד, את-למך.  כו ויחי מתושלח, אחרי הולידו את-למך, שתים ושמונים שנה, ושבע מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  כז ויהיו, כל-ימי מתושלח, תשע וששים שנה, ותשע מאות שנה; וימת.  {ס}

כח ויחי-למך, שתים ושמנים שנה ומאת שנה; ויולד, בן.  כט ויקרא את-שמו נח, לאמר:  זה ינחמנו ממעשנו, ומעצבון ידינו, מן-האדמה, אשר אררה יהוה.  ל ויחי-למך, אחרי הולידו את-נח, חמש ותשעים שנה, וחמש מאת שנה; ויולד בנים, ובנות.  לא ויהי, כל-ימי-למך, שבע ושבעים שנה, ושבע מאות שנה; וימת.  {ס}

לב ויהי-נח, בן-חמש מאות שנה; ויולד נח, את-שם את-חם ואת-יפת.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ