תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מ

א ויהי, אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך-מצרים, והאפה--לאדניהם, למלך מצרים.  ב ויקצף פרעה, על שני סריסיו--על שר המשקים, ועל שר האופים.  ג ויתן אתם במשמר, בית שר הטבחים--אל-בית הסהר:  מקום, אשר יוסף אסור שם.  ד ויפקד שר הטבחים את-יוסף, אתם--וישרת אתם; ויהיו ימים, במשמר.  ה ויחלמו חלום שניהם איש חלמו, בלילה אחד--איש, כפתרון חלמו:  המשקה והאפה, אשר למלך מצרים, אשר אסורים, בבית הסהר.  ו ויבא אליהם יוסף, בבקר; וירא אתם, והנם זעפים.  ז וישאל את-סריסי פרעה, אשר אתו במשמר בית אדניו--לאמר:  מדוע פניכם רעים, היום.  ח ויאמרו אליו--חלום חלמנו, ופתר אין אתו; ויאמר אלהם יוסף, הלוא לאלהים פתרנים--ספרו-נא, לי.  ט ויספר שר-המשקים את-חלמו, ליוסף; ויאמר לו--בחלומי, והנה-גפן לפני.  י ובגפן, שלשה שריגם; והוא כפרחת עלתה נצה, הבשילו אשכלתיה ענבים.  יא וכוס פרעה, בידי; ואקח את-הענבים, ואשחט אתם אל-כוס פרעה, ואתן את-הכוס, על-כף פרעה.  יב ויאמר לו יוסף, זה פתרנו:  שלשת, השרגים--שלשת ימים, הם.  יג בעוד שלשת ימים, ישא פרעה את-ראשך, והשיבך, על-כנך; ונתת כוס-פרעה, בידו, כמשפט הראשון, אשר היית משקהו.  יד כי אם-זכרתני אתך, כאשר ייטב לך, ועשית-נא עמדי, חסד; והזכרתני, אל-פרעה, והוצאתני, מן-הבית הזה.  טו כי-גנב גנבתי, מארץ העברים; וגם-פה לא-עשיתי מאומה, כי-שמו אתי בבור.  טז וירא שר-האפים, כי טוב פתר; ויאמר, אל-יוסף, אף-אני בחלומי, והנה שלשה סלי חרי על-ראשי.  יז ובסל העליון, מכל מאכל פרעה--מעשה אפה; והעוף, אכל אתם מן-הסל--מעל ראשי.  יח ויען יוסף ויאמר, זה פתרנו:  שלשת, הסלים--שלשת ימים, הם.  יט בעוד שלשת ימים, ישא פרעה את-ראשך מעליך, ותלה אותך, על-עץ; ואכל העוף את-בשרך, מעליך.  כ ויהי ביום השלישי, יום הלדת את-פרעה, ויעש משתה, לכל-עבדיו; וישא את-ראש שר המשקים, ואת-ראש שר האפים--בתוך עבדיו.  כא וישב את-שר המשקים, על-משקהו; ויתן הכוס, על-כף פרעה.  כב ואת שר האפים, תלה:  כאשר פתר להם, יוסף.  כג ולא-זכר שר-המשקים את-יוסף, וישכחהו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ