תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ד

א והאדם, ידע את-חוה אשתו; ותהר, ותלד את-קין, ותאמר, קניתי איש את-יהוה.  ב ותסף ללדת, את-אחיו את-הבל; ויהי-הבל, רעה צאן, וקין, היה עבד אדמה.  ג ויהי, מקץ ימים; ויבא קין מפרי האדמה, מנחה--ליהוה.  ד והבל הביא גם-הוא מבכרות צאנו, ומחלבהן; וישע יהוה, אל-הבל ואל-מנחתו.  ה ואל-קין ואל-מנחתו, לא שעה; ויחר לקין מאד, ויפלו פניו.  ו ויאמר יהוה, אל-קין:  למה חרה לך, ולמה נפלו פניך.  ז הלוא אם-תיטיב, שאת, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רבץ; ואליך, תשוקתו, ואתה, תמשל-בו.  ח ויאמר קין, אל-הבל אחיו; ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין אל-הבל אחיו ויהרגהו.  ט ויאמר יהוה אל-קין, אי הבל אחיך; ויאמר לא ידעתי, השמר אחי אנכי.  י ויאמר, מה עשית; קול דמי אחיך, צעקים אלי מן-האדמה.  יא ועתה, ארור אתה, מן-האדמה אשר פצתה את-פיה, לקחת את-דמי אחיך מידך.  יב כי תעבד את-האדמה, לא-תסף תת-כחה לך; נע ונד, תהיה בארץ.  יג ויאמר קין, אל-יהוה:  גדול עוני, מנשא.  יד הן גרשת אתי היום, מעל פני האדמה, ומפניך, אסתר; והייתי נע ונד, בארץ, והיה כל-מצאי, יהרגני.  טו ויאמר לו יהוה, לכן כל-הרג קין, שבעתים, יקם; וישם יהוה לקין אות, לבלתי הכות-אתו כל-מצאו.  טז ויצא קין, מלפני יהוה; וישב בארץ-נוד, קדמת-עדן.  יז וידע קין את-אשתו, ותהר ותלד את-חנוך; ויהי, בנה עיר, ויקרא שם העיר, כשם בנו חנוך.  יח ויולד לחנוך, את-עירד, ועירד, ילד את-מחויאל; ומחייאל, ילד את-מתושאל, ומתושאל, ילד את-למך.  יט ויקח-לו למך, שתי נשים:  שם האחת עדה, ושם השנית צלה.  כ ותלד עדה, את-יבל:  הוא היה--אבי, ישב אהל ומקנה.  כא ושם אחיו, יובל:  הוא היה--אבי, כל-תפש כנור ועוגב.  כב וצלה גם-הוא, ילדה את-תובל קין--לטש, כל-חרש נחשת וברזל; ואחות תובל-קין, נעמה.  כג ויאמר למך לנשיו, עדה וצלה שמען קולי--נשי למך, האזנה אמרתי:  כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחברתי.  כד כי שבעתים, יקם-קין; ולמך, שבעים ושבעה.  כה וידע אדם עוד, את-אשתו, ותלד בן, ותקרא את-שמו שת:  כי שת-לי אלהים, זרע אחר--תחת הבל, כי הרגו קין.  כו ולשת גם-הוא ילד-בן, ויקרא את-שמו אנוש; אז הוחל, לקרא בשם יהוה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ