תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יד

א ויהי, בימי אמרפל מלך-שנער, אריוך, מלך אלסר; כדרלעמר מלך עילם, ותדעל מלך גוים.  ב עשו מלחמה, את-ברע מלך סדם, ואת-ברשע, מלך עמרה; שנאב מלך אדמה, ושמאבר מלך צביים, ומלך בלע, היא-צער.  ג כל-אלה, חברו, אל-עמק, השדים:  הוא, ים המלח.  ד שתים עשרה שנה, עבדו את-כדרלעמר; ושלש-עשרה שנה, מרדו.  ה ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר, והמלכים אשר אתו, ויכו את-רפאים בעשתרת קרנים, ואת-הזוזים בהם; ואת, האימים, בשוה, קריתים.  ו ואת-החרי, בהררם שעיר, עד איל פארן, אשר על-המדבר.  ז וישבו ויבאו אל-עין משפט, הוא קדש, ויכו, את-כל-שדה העמלקי--וגם, את-האמרי, הישב, בחצצן תמר.  ח ויצא מלך-סדם ומלך עמרה, ומלך אדמה ומלך צביים, ומלך בלע, הוא-צער; ויערכו אתם מלחמה, בעמק השדים.  ט את כדרלעמר מלך עילם, ותדעל מלך גוים, ואמרפל מלך שנער, ואריוך מלך אלסר--ארבעה מלכים, את-החמשה.  י ועמק השדים, בארת בארת חמר, וינסו מלך-סדם ועמרה, ויפלו-שמה; והנשארים, הרה נסו.  יא ויקחו את-כל-רכש סדם ועמרה, ואת-כל-אכלם--וילכו.  יב ויקחו את-לוט ואת-רכשו בן-אחי אברם, וילכו; והוא ישב, בסדם.  יג ויבא, הפליט, ויגד, לאברם העברי; והוא שכן באלני ממרא האמרי, אחי אשכל ואחי ענר, והם, בעלי ברית-אברם.  יד וישמע אברם, כי נשבה אחיו; וירק את-חניכיו ילידי ביתו, שמנה עשר ושלש מאות, וירדף, עד-דן.  טו ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו, ויכם; וירדפם, עד-חובה, אשר משמאל, לדמשק.  טז וישב, את כל-הרכש; וגם את-לוט אחיו ורכשו השיב, וגם את-הנשים ואת-העם.  יז ויצא מלך-סדם, לקראתו, אחרי שובו מהכות את-כדרלעמר, ואת-המלכים אשר אתו--אל-עמק שוה, הוא עמק המלך.  יח ומלכי-צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין; והוא כהן, לאל עליון.  יט ויברכהו, ויאמר:  ברוך אברם לאל עליון, קנה שמים וארץ.  כ וברוך אל עליון, אשר-מגן צריך בידך; ויתן-לו מעשר, מכל.  כא ויאמר מלך-סדם, אל-אברם:  תן-לי הנפש, והרכש קח-לך.  כב ויאמר אברם, אל-מלך סדם:  הרמתי ידי אל-יהוה אל עליון, קנה שמים וארץ.  כג אם-מחוט ועד שרוך-נעל, ואם-אקח מכל-אשר-לך; ולא תאמר, אני העשרתי את-אברם.  כד בלעדי, רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים, אשר הלכו אתי:  ענר אשכל וממרא, הם יקחו חלקם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ