תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ז

א ויאמר יהוה לנח, בא-אתה וכל-ביתך אל-התבה:  כי-אתך ראיתי צדיק לפני, בדור הזה.  ב מכל הבהמה הטהורה, תקח-לך שבעה שבעה--איש ואשתו; ומן-הבהמה אשר לא טהרה הוא, שנים--איש ואשתו.  ג גם מעוף השמים שבעה שבעה, זכר ונקבה, לחיות זרע, על-פני כל-הארץ.  ד כי לימים עוד שבעה, אנכי ממטיר על-הארץ, ארבעים יום, וארבעים לילה; ומחיתי, את-כל-היקום אשר עשיתי, מעל, פני האדמה.  ה ויעש, נח, ככל אשר-צוהו, יהוה.  ו ונח, בן-שש מאות שנה; והמבול היה, מים על-הארץ.  ז ויבא נח, ובניו ואשתו ונשי-בניו אתו--אל-התבה:  מפני, מי המבול.  ח מן-הבהמה, הטהורה, ומן-הבהמה, אשר איננה טהרה; ומן-העוף--וכל אשר-רמש, על-האדמה.  ט שנים שנים באו אל-נח, אל-התבה--זכר ונקבה:  כאשר צוה אלהים, את-נח.  י ויהי, לשבעת הימים; ומי המבול, היו על-הארץ.  יא בשנת שש-מאות שנה, לחיי-נח, בחדש השני, בשבעה-עשר יום לחדש--ביום הזה, נבקעו כל-מעינת תהום רבה, וארבת השמים, נפתחו.  יב ויהי הגשם, על-הארץ, ארבעים יום, וארבעים לילה.  יג בעצם היום הזה בא נח, ושם-וחם ויפת בני-נח; ואשת נח, ושלשת נשי-בניו אתם--אל-התבה.  יד המה וכל-החיה למינה, וכל-הבהמה למינה, וכל-הרמש הרמש על-הארץ, למינהו; וכל-העוף למינהו, כל צפור כל-כנף.  טו ויבאו אל-נח, אל-התבה, שנים שנים מכל-הבשר, אשר-בו רוח חיים.  טז והבאים, זכר ונקבה מכל-בשר באו, כאשר צוה אתו, אלהים; ויסגר יהוה, בעדו.  יז ויהי המבול ארבעים יום, על-הארץ; וירבו המים, וישאו את-התבה, ותרם, מעל הארץ.  יח ויגברו המים וירבו מאד, על-הארץ; ותלך התבה, על-פני המים.  יט והמים, גברו מאד מאד--על-הארץ; ויכסו, כל-ההרים הגבהים, אשר-תחת, כל-השמים.  כ חמש עשרה אמה מלמעלה, גברו המים; ויכסו, ההרים.  כא ויגוע כל-בשר הרמש על-הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה, ובכל-השרץ, השרץ על-הארץ--וכל, האדם.  כב כל אשר נשמת-רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה--מתו.  כג וימח את-כל-היקום אשר על-פני האדמה, מאדם עד-בהמה עד-רמש ועד-עוף השמים, וימחו, מן-הארץ; וישאר אך-נח ואשר אתו, בתבה.  כד ויגברו המים, על-הארץ, חמשים ומאת, יום.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ