תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מט

א ויקרא יעקב, אל-בניו; ויאמר, האספו ואגידה לכם, את אשר-יקרא אתכם, באחרית הימים.  ב הקבצו ושמעו, בני יעקב; ושמעו, אל-ישראל אביכם.  ג ראובן בכרי אתה, כחי וראשית אוני--יתר שאת, ויתר עז.  ד פחז כמים אל-תותר, כי עלית משכבי אביך; אז חללת, יצועי עלה.  {פ}

ה שמעון ולוי, אחים--כלי חמס, מכרתיהם.  ו בסדם אל-תבא נפשי, בקהלם אל-תחד כבדי:  כי באפם הרגו איש, וברצנם עקרו-שור.  ז ארור אפם כי עז, ועברתם כי קשתה; אחלקם ביעקב, ואפיצם בישראל.  {פ}

ח יהודה, אתה יודוך אחיך--ידך, בערף איביך; ישתחוו לך, בני אביך.  ט גור אריה יהודה, מטרף בני עלית; כרע רבץ כאריה וכלביא, מי יקימנו.  י לא-יסור שבט מיהודה, ומחקק מבין רגליו, עד כי-יבא שילה, ולו יקהת עמים.  יא אסרי לגפן עירה, ולשרקה בני אתנו; כבס ביין לבשו, ובדם-ענבים סותה.  יב חכלילי עינים, מיין; ולבן-שנים, מחלב.  {פ}

יג זבולן, לחוף ימים ישכן; והוא לחוף אנית, וירכתו על-צידן.  {פ}

יד יששכר, חמר גרם--רבץ, בין המשפתים.  טו וירא מנחה כי טוב, ואת-הארץ כי נעמה; ויט שכמו לסבל, ויהי למס-עבד.  {ס}

טז דן, ידין עמו--כאחד, שבטי ישראל.  יז יהי-דן נחש עלי-דרך, שפיפן עלי-ארח--הנשך, עקבי-סוס, ויפל רכבו, אחור.  יח לישועתך, קויתי יהוה.  {ס}

יט גד, גדוד יגודנו; והוא, יגד עקב.  {ס}

כ מאשר, שמנה לחמו; והוא יתן, מעדני-מלך.  {ס}

כא נפתלי, אילה שלחה--הנתן, אמרי-שפר.  {ס}

כב בן פרת יוסף, בן פרת עלי-עין; בנות, צעדה עלי-שור.  כג וימררהו, ורבו; וישטמהו, בעלי חצים.  כד ותשב באיתן קשתו, ויפזו זרעי ידיו; מידי אביר יעקב, משם רעה אבן ישראל.  כה מאל אביך ויעזרך, ואת שדי ויברכך, ברכת שמים מעל, ברכת תהום רבצת תחת; ברכת שדים, ורחם.  כו ברכת אביך, גברו על-ברכת הורי, עד-תאות, גבעת עולם; תהיין לראש יוסף, ולקדקד נזיר אחיו.  {פ}

כז בנימין זאב יטרף, בבקר יאכל עד; ולערב, יחלק שלל.  כח כל-אלה שבטי ישראל, שנים עשר; וזאת אשר-דבר להם אביהם, ויברך אותם--איש אשר כברכתו, ברך אתם.  כט ויצו אותם, ויאמר אלהם אני נאסף אל-עמי--קברו אתי, אל-אבתי:  אל-המערה--אשר בשדה, עפרון החתי.  ל במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על-פני-ממרא--בארץ כנען:  אשר קנה אברהם את-השדה, מאת עפרן החתי--לאחזת-קבר.  לא שמה קברו את-אברהם, ואת שרה אשתו, שמה קברו את-יצחק, ואת רבקה אשתו; ושמה קברתי, את-לאה.  לב מקנה השדה והמערה אשר-בו, מאת בני-חת.  לג ויכל יעקב לצות את-בניו, ויאסף רגליו אל-המטה; ויגוע, ויאסף אל-עמיו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ