תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יא

א ויהי כל-הארץ, שפה אחת, ודברים, אחדים.  ב ויהי, בנסעם מקדם; וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם.  ג ויאמרו איש אל-רעהו, הבה נלבנה לבנים, ונשרפה, לשרפה; ותהי להם הלבנה, לאבן, והחמר, היה להם לחמר.  ד ויאמרו הבה נבנה-לנו עיר, ומגדל וראשו בשמים, ונעשה-לנו, שם:  פן-נפוץ, על-פני כל-הארץ.  ה וירד יהוה, לראת את-העיר ואת-המגדל, אשר בנו, בני האדם.  ו ויאמר יהוה, הן עם אחד ושפה אחת לכלם, וזה, החלם לעשות; ועתה לא-יבצר מהם, כל אשר יזמו לעשות.  ז הבה, נרדה, ונבלה שם, שפתם--אשר לא ישמעו, איש שפת רעהו.  ח ויפץ יהוה אתם משם, על-פני כל-הארץ; ויחדלו, לבנת העיר.  ט על-כן קרא שמה, בבל, כי-שם בלל יהוה, שפת כל-הארץ; ומשם הפיצם יהוה, על-פני כל-הארץ.  {פ}

י אלה, תולדת שם--שם בן-מאת שנה, ויולד את-ארפכשד:  שנתים, אחר המבול.  יא ויחי-שם, אחרי הולידו את-ארפכשד, חמש מאות, שנה; ויולד בנים, ובנות.  {ס}

יב וארפכשד חי, חמש ושלשים שנה; ויולד, את-שלח.  יג ויחי ארפכשד, אחרי הולידו את-שלח, שלש שנים, וארבע מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  {ס}

יד ושלח חי, שלשים שנה; ויולד, את-עבר.  טו ויחי-שלח, אחרי הולידו את-עבר, שלש שנים, וארבע מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  {ס}

טז ויחי-עבר, ארבע ושלשים שנה; ויולד, את-פלג.  יז ויחי-עבר, אחרי הולידו את-פלג, שלשים שנה, וארבע מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  {ס}

יח ויחי-פלג, שלשים שנה; ויולד, את-רעו.  יט ויחי-פלג, אחרי הולידו את-רעו, תשע שנים, ומאתים שנה; ויולד בנים, ובנות.  {ס}

כ ויחי רעו, שתים ושלשים שנה; ויולד, את-שרוג.  כא ויחי רעו, אחרי הולידו את-שרוג, שבע שנים, ומאתים שנה; ויולד בנים, ובנות.  {ס}

כב ויחי שרוג, שלשים שנה; ויולד, את-נחור.  כג ויחי שרוג, אחרי הולידו את-נחור--מאתים שנה; ויולד בנים, ובנות.  {ס}

כד ויחי נחור, תשע ועשרים שנה; ויולד, את-תרח.  כה ויחי נחור, אחרי הולידו את-תרח, תשע-עשרה שנה, ומאת שנה; ויולד בנים, ובנות.  {ס}

כו ויחי-תרח, שבעים שנה; ויולד, את-אברם, את-נחור, ואת-הרן.  כז ואלה, תולדת תרח--תרח הוליד את-אברם, את-נחור ואת-הרן; והרן, הוליד את-לוט.  כח וימת הרן, על-פני תרח אביו, בארץ מולדתו, באור כשדים.  כט ויקח אברם ונחור להם, נשים:  שם אשת-אברם, שרי, ושם אשת-נחור מלכה, בת-הרן אבי-מלכה ואבי יסכה.  ל ותהי שרי, עקרה:  אין לה, ולד.  לא ויקח תרח את-אברם בנו, ואת-לוט בן-הרן בן-בנו, ואת שרי כלתו, אשת אברם בנו; ויצאו אתם מאור כשדים, ללכת ארצה כנען, ויבאו עד-חרן, וישבו שם.  לב ויהיו ימי-תרח, חמש שנים ומאתים שנה; וימת תרח, בחרן.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ