תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כג

א ויהיו חיי שרה, מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים--שני, חיי שרה.  ב ותמת שרה, בקרית ארבע הוא חברון--בארץ כנען; ויבא, אברהם, לספד לשרה, ולבכתה.  ג ויקם, אברהם, מעל, פני מתו; וידבר אל-בני-חת, לאמר.  ד גר-ותושב אנכי, עמכם; תנו לי אחזת-קבר עמכם, ואקברה מתי מלפני.  ה ויענו בני-חת את-אברהם, לאמר לו.  ו שמענו אדני, נשיא אלהים אתה בתוכנו--במבחר קברינו, קבר את-מתך; איש ממנו, את-קברו לא-יכלה ממך מקבר מתך.  ז ויקם אברהם וישתחו לעם-הארץ, לבני-חת.  ח וידבר אתם, לאמר:  אם-יש את-נפשכם, לקבר את-מתי מלפני--שמעוני, ופגעו-לי בעפרון בן-צחר.  ט ויתן-לי, את-מערת המכפלה אשר-לו, אשר, בקצה שדהו:  בכסף מלא יתננה לי, בתוככם--לאחזת-קבר.  י ועפרון ישב, בתוך בני-חת; ויען עפרון החתי את-אברהם באזני בני-חת, לכל באי שער-עירו לאמר.  יא לא-אדני שמעני--השדה נתתי לך, והמערה אשר-בו לך נתתיה; לעיני בני-עמי נתתיה לך, קבר מתך.  יב וישתחו, אברהם, לפני, עם הארץ.  יג וידבר אל-עפרון באזני עם-הארץ, לאמר, אך אם-אתה לו, שמעני:  נתתי כסף השדה, קח ממני, ואקברה את-מתי, שמה.  יד ויען עפרון את-אברהם, לאמר לו.  טו אדני שמעני, ארץ ארבע מאת שקל-כסף ביני ובינך מה-הוא; ואת-מתך, קבר.  טז וישמע אברהם, אל-עפרון, וישקל אברהם לעפרן, את-הכסף אשר דבר באזני בני-חת--ארבע מאות שקל כסף, עבר לסחר.  יז ויקם שדה עפרון, אשר במכפלה, אשר, לפני ממרא:  השדה, והמערה אשר-בו, וכל-העץ אשר בשדה, אשר בכל-גבלו סביב.  יח לאברהם למקנה, לעיני בני-חת, בכל, באי שער-עירו.  יט ואחרי-כן קבר אברהם את-שרה אשתו, אל-מערת שדה המכפלה על-פני ממרא--הוא חברון:  בארץ, כנען.  כ ויקם השדה והמערה אשר-בו, לאברהם--לאחזת-קבר:  מאת, בני-חת.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ