תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מו

א ויסע ישראל וכל-אשר-לו, ויבא בארה שבע; ויזבח זבחים, לאלהי אביו יצחק.  ב ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה, ויאמר יעקב יעקב; ויאמר, הנני.  ג ויאמר, אנכי האל אלהי אביך; אל-תירא מרדה מצרימה, כי-לגוי גדול אשימך שם.  ד אנכי, ארד עמך מצרימה, ואנכי, אעלך גם-עלה; ויוסף, ישית ידו על-עיניך.  ה ויקם יעקב, מבאר שבע; וישאו בני-ישראל את-יעקב אביהם, ואת-טפם ואת-נשיהם, בעגלות, אשר-שלח פרעה לשאת אתו.  ו ויקחו את-מקניהם, ואת-רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבאו, מצרימה:  יעקב, וכל-זרעו אתו.  ז בניו ובני בניו, אתו, בנתיו ובנות בניו, וכל-זרעו--הביא אתו, מצרימה.  {ס}

ח ואלה שמות בני-ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו:  בכר יעקב, ראובן.  ט ובני, ראובן--חנוך ופלוא, וחצרן וכרמי.  י ובני שמעון, ימואל וימין ואהד--ויכין וצחר; ושאול, בן-הכנענית.  יא ובני, לוי--גרשון, קהת ומררי.  יב ובני יהודה, ער ואונן ושלה--ופרץ וזרח; וימת ער ואונן בארץ כנען, ויהיו בני-פרץ חצרן וחמול.  יג ובני, יששכר--תולע ופוה, ויוב ושמרן.  יד ובני, זבלון--סרד ואלון, ויחלאל.  טו אלה בני לאה, אשר ילדה ליעקב בפדן ארם, ואת, דינה בתו:  כל-נפש בניו ובנותיו, שלשים ושלש.  טז ובני גד, צפיון וחגי שוני ואצבן, ערי וארודי, ואראלי.  יז ובני אשר, ימנה וישוה וישוי ובריעה--ושרח אחתם; ובני בריעה, חבר ומלכיאל.  יח אלה בני זלפה, אשר-נתן לבן ללאה בתו; ותלד את-אלה ליעקב, שש עשרה נפש.  יט בני רחל אשת יעקב, יוסף ובנימן.  כ ויולד ליוסף, בארץ מצרים, אשר ילדה-לו אסנת, בת-פוטי פרע כהן אן--את-מנשה, ואת-אפרים.  כא ובני בנימן, בלע ובכר ואשבל, גרא ונעמן, אחי וראש; מפים וחפים, וארד.  כב אלה בני רחל, אשר ילד ליעקב--כל-נפש, ארבעה עשר.  כג ובני-דן, חשים.  כד ובני, נפתלי--יחצאל וגוני, ויצר ושלם.  כה אלה בני בלהה, אשר-נתן לבן לרחל בתו; ותלד את-אלה ליעקב, כל-נפש שבעה.  כו כל-הנפש הבאה ליעקב מצרימה, יצאי ירכו, מלבד, נשי בני-יעקב--כל-נפש, ששים ושש.  כז ובני יוסף אשר-ילד-לו במצרים, נפש שנים:  כל-הנפש לבית-יעקב הבאה מצרימה, שבעים.  {ס}

כח ואת-יהודה שלח לפניו, אל-יוסף, להורת לפניו, גשנה; ויבאו, ארצה גשן.  כט ויאסר יוסף מרכבתו, ויעל לקראת-ישראל אביו גשנה; וירא אליו, ויפל על-צואריו, ויבך על-צואריו, עוד.  ל ויאמר ישראל אל-יוסף, אמותה הפעם, אחרי ראותי את-פניך, כי עודך חי.  לא ויאמר יוסף אל-אחיו ואל-בית אביו, אעלה ואגידה לפרעה; ואמרה אליו, אחי ובית-אבי אשר בארץ-כנען באו אלי.  לב והאנשים רעי צאן, כי-אנשי מקנה היו; וצאנם ובקרם וכל-אשר להם, הביאו.  לג והיה, כי-יקרא לכם פרעה; ואמר, מה-מעשיכם.  לד ואמרתם, אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד-עתה--גם-אנחנו, גם-אבתינו:  בעבור, תשבו בארץ גשן, כי-תועבת מצרים, כל-רעה צאן.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ