תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כט

א וישא יעקב, רגליו; וילך, ארצה בני-קדם.  ב וירא והנה באר בשדה, והנה-שם שלשה עדרי-צאן רבצים עליה--כי מן-הבאר ההוא, ישקו העדרים; והאבן גדלה, על-פי הבאר.  ג ונאספו-שמה כל-העדרים, וגללו את-האבן מעל פי הבאר, והשקו, את-הצאן; והשיבו את-האבן על-פי הבאר, למקמה.  ד ויאמר להם יעקב, אחי מאין אתם; ויאמרו, מחרן אנחנו.  ה ויאמר להם, הידעתם את-לבן בן-נחור; ויאמרו, ידענו.  ו ויאמר להם, השלום לו; ויאמרו שלום--והנה רחל בתו, באה עם-הצאן.  ז ויאמר, הן עוד היום גדול--לא-עת, האסף המקנה; השקו הצאן, ולכו רעו.  ח ויאמרו, לא נוכל, עד אשר יאספו כל-העדרים, וגללו את-האבן מעל פי הבאר; והשקינו, הצאן.  ט עודנו, מדבר עמם; ורחל באה, עם-הצאן אשר לאביה--כי רעה, הוא.  י ויהי כאשר ראה יעקב את-רחל, בת-לבן אחי אמו, ואת-צאן לבן, אחי אמו; ויגש יעקב, ויגל את-האבן מעל פי הבאר, וישק, את-צאן לבן אחי אמו.  יא וישק יעקב, לרחל; וישא את-קלו, ויבך.  יב ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי בן-רבקה, הוא; ותרץ, ותגד לאביה.  יג ויהי כשמע לבן את-שמע יעקב בן-אחתו, וירץ לקראתו ויחבק-לו וינשק-לו, ויביאהו, אל-ביתו; ויספר ללבן, את כל-הדברים האלה.  יד ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה; וישב עמו, חדש ימים.  טו ויאמר לבן, ליעקב, הכי-אחי אתה, ועבדתני חנם; הגידה לי, מה-משכרתך.  טז וללבן, שתי בנות:  שם הגדלה לאה, ושם הקטנה רחל.  יז ועיני לאה, רכות; ורחל, היתה, יפת-תאר, ויפת מראה.  יח ויאהב יעקב, את-רחל; ויאמר, אעבדך שבע שנים, ברחל בתך, הקטנה.  יט ויאמר לבן, טוב תתי אתה לך, מתתי אתה, לאיש אחר; שבה, עמדי.  כ ויעבד יעקב ברחל, שבע שנים; ויהיו בעיניו כימים אחדים, באהבתו אתה.  כא ויאמר יעקב אל-לבן הבה את-אשתי, כי מלאו ימי; ואבואה, אליה.  כב ויאסף לבן את-כל-אנשי המקום, ויעש משתה.  כג ויהי בערב--ויקח את-לאה בתו, ויבא אתה אליו; ויבא, אליה.  כד ויתן לבן לה, את-זלפה שפחתו--ללאה בתו, שפחה.  כה ויהי בבקר, והנה-הוא לאה; ויאמר אל-לבן, מה-זאת עשית לי--הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רמיתני.  כו ויאמר לבן, לא-יעשה כן במקומנו--לתת הצעירה, לפני הבכירה.  כז מלא, שבע זאת; ונתנה לך גם-את-זאת, בעבדה אשר תעבד עמדי, עוד, שבע-שנים אחרות.  כח ויעש יעקב כן, וימלא שבע זאת; ויתן-לו את-רחל בתו, לו לאשה.  כט ויתן לבן לרחל בתו, את-בלהה שפחתו--לה, לשפחה.  ל ויבא גם אל-רחל, ויאהב גם-את-רחל מלאה; ויעבד עמו, עוד שבע-שנים אחרות.  לא וירא יהוה כי-שנואה לאה, ויפתח את-רחמה; ורחל, עקרה.  לב ותהר לאה ותלד בן, ותקרא שמו ראובן:  כי אמרה, כי-ראה יהוה בעניי--כי עתה, יאהבני אישי.  לג ותהר עוד, ותלד בן, ותאמר כי-שמע יהוה כי-שנואה אנכי, ויתן-לי גם-את-זה; ותקרא שמו, שמעון.  לד ותהר עוד, ותלד בן, ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי, כי-ילדתי לו שלשה בנים; על-כן קרא-שמו, לוי.  לה ותהר עוד ותלד בן, ותאמר הפעם אודה את-יהוה--על-כן קראה שמו, יהודה; ותעמד, מלדת.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ