תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מח

א ויהי, אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חלה; ויקח את-שני בניו, עמו--את-מנשה, ואת-אפרים.  ב ויגד ליעקב--ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך; ויתחזק, ישראל, וישב, על-המטה.  ג ויאמר יעקב אל-יוסף, אל שדי נראה-אלי בלוז בארץ כנען; ויברך, אתי.  ד ויאמר אלי, הנני מפרך והרביתך, ונתתיך, לקהל עמים; ונתתי את-הארץ הזאת, לזרעך אחריך--אחזת עולם.  ה ועתה שני-בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד-באי אליך מצרימה--לי-הם:  אפרים, ומנשה--כראובן ושמעון, יהיו-לי.  ו ומולדתך אשר-הולדת אחריהם, לך יהיו; על שם אחיהם יקראו, בנחלתם.  ז ואני בבאי מפדן, מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת-ארץ, לבא אפרתה; ואקברה שם בדרך אפרת, הוא בית לחם.  ח וירא ישראל, את-בני יוסף; ויאמר, מי-אלה.  ט ויאמר יוסף, אל-אביו, בני הם, אשר-נתן-לי אלהים בזה; ויאמר, קחם-נא אלי ואברכם.  י ועיני ישראל כבדו מזקן, לא יוכל לראות; ויגש אתם אליו, וישק להם ויחבק להם.  יא ויאמר ישראל אל-יוסף, ראה פניך לא פללתי; והנה הראה אתי אלהים, גם את-זרעך.  יב ויוצא יוסף אתם, מעם ברכיו; וישתחו לאפיו, ארצה.  יג ויקח יוסף, את-שניהם--את-אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת-מנשה בשמאלו מימין ישראל; ויגש, אליו.  יד וישלח ישראל את-ימינו וישת על-ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת-שמאלו, על-ראש מנשה:  שכל, את-ידיו, כי מנשה, הבכור.  טו ויברך את-יוסף, ויאמר:  האלהים אשר התהלכו אבתי לפניו, אברהם ויצחק--האלהים הרעה אתי, מעודי עד-היום הזה.  טז המלאך הגאל אתי מכל-רע, יברך את-הנערים, ויקרא בהם שמי, ושם אבתי אברהם ויצחק; וידגו לרב, בקרב הארץ.  יז וירא יוסף, כי-ישית אביו יד-ימינו על-ראש אפרים--וירע בעיניו; ויתמך יד-אביו, להסיר אתה מעל ראש-אפרים--על-ראש מנשה.  יח ויאמר יוסף אל-אביו, לא-כן אבי:  כי-זה הבכר, שים ימינך על-ראשו.  יט וימאן אביו, ויאמר ידעתי בני ידעתי--גם-הוא יהיה-לעם, וגם-הוא יגדל; ואולם, אחיו הקטן יגדל ממנו, וזרעו, יהיה מלא-הגוים.  כ ויברכם ביום ההוא, לאמור, בך יברך ישראל לאמר, ישמך אלהים כאפרים וכמנשה; וישם את-אפרים, לפני מנשה.  כא ויאמר ישראל אל-יוסף, הנה אנכי מת; והיה אלהים, עמכם, והשיב אתכם, אל-ארץ אבתיכם.  כב ואני נתתי לך, שכם אחד--על-אחיך:  אשר לקחתי מיד האמרי, בחרבי ובקשתי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ