תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לב

א ואקדים לבן בצפרא, ונשיק לבנוהי ולבנתיה--ובריך יתהון; ואזל ותב לבן, לאתריה.  ב ויעקוב, אזל לאורחיה; וערעו ביה, מלאכיא דה'.  ג ואמר יעקוב כד חזנון, משרי מן קודם ה' דא; וקרא שמיה דאתרא ההוא, מחניים.  {פ}

ד ושלח יעקוב אזגדין קודמוהי, לוות עשיו אחוהי, לארעא דשעיר, לחקלי אדום.  ה ופקיד יתהון, למימר, כדין תימרון, לריבוני לעשיו:  כדנן אמר, עבדך יעקוב, עם לבן דרית, ואוחרית עד כען.  ו והוו לי תורין וחמרין, ען ועבדין ואמהן; ושלחית לחוואה לריבוני, לאשכחא רחמין בעינך.  ז ותבו, אזגדיא, לוות יעקוב, למימר:  אתינא לוות אחוך, לוות עשיו, ואף אתי לקדמותך, וארבע מאה גוברא עימיה.  ח ודחיל יעקוב לחדא, ועקת ליה; ופליג ית עמא דעימיה, וית ענא וית תורי וגמליא--לתרתין משריין.  ט ואמר, אם ייתי עשיו למשריתא חדא וימחינה--ותהי משריתא דתשתאר, לשיזבא.  י ואמר, יעקוב, אלהיה דאבא אברהם, ואלהיה דאבא יצחק:  ה' דאמר לי, תוב לארעך ולילדותך--ואוטיב עימך.  יא זעירן זכוותי מכול חסדין, ומכל טבוון, דעבדת, עם עבדך:  ארי יחידאי, עברית ית ירדנא הדין, וכען הוויתי, לתרתין משריין.  יב שיזיבני כען מידא דאחי, מידא דעשיו:  ארי דחיל אנא, מיניה--דלמא ייתי וימחינני, אימא על בניא.  יג ואת אמרת, אוטבא אוטיב עימך; ואשווי ית בנך סגיאין כחלא דימא, דלא יתמנון מסגי.  יד ובת תמן, בליליא ההוא; ונסיב מן דאייתי בידיה, תקרובתא--לעשיו אחוהי.  טו עיזי מאתן, ותישיא עסרין, רחלי מאתן, ודכרי עסרין.  טז גמלי מינקתא ובניהון, תלתין; תורתא ארבעין, ותורי עסרא, אתנן עסרין, ועילי עסרא.  יז ויהב, ביד עבדוהי, עדרא עדרא, בלחודוהי; ואמר לעבדוהי, עיברו קודמיי, ורווחא תשוון, בין עדרא ובין עדרא.  יח ופקיד ית קדמאה, למימר:  ארי יערעינך עשיו אחי, וישאלינך למימר, דמאן את ולאן את אזיל, ודמאן אילין דקדמך.  יט ותימר, דעבדך דיעקוב--תקרובתא היא דמשלחא, לריבוני לעשיו; והא אף הוא, אתי בתרנא.  כ ופקיד אף ית תניינא, אף ית תליתאה, אף ית כל דאזלין, בתר עדריא למימר:  כפתגמא הדין תמללון עם עשיו, כד תשכחון יתיה.  כא ותימרון--אף הא עבדך יעקוב, אתי בתרנא:  ארי אמר אניחיניה לרוגזיה, בתקרובתא דאזלא קודמיי, ובתר כין אחזי אפוהי, מאים ייסב אפיי.  כב ועברת תקרובתא, על אפוהי; והוא בת בליליא ההוא, במשריתא.  כג וקם בליליא הוא, ודבר ית תרתין נשוהי וית תרתין לחינתיה, וית חד עסר, בנוהי; ועבר, ית מעבר יובקא.  כד ודברינון--ואעברינון, ית נחלא; ואעבר, ית דליה.  כה ואשתאר יעקוב, בלחודוהי; ואשתדל גוברא עימיה, עד דסליק צפרא.  כו וחזא, ארי לא יכיל ליה, וקריב, בפתי ירכיה; וזע פתי ירכא דיעקוב, באשתדלותיה עימיה.  כז ואמר שלחני, ארי סליק צפרא; ואמר לא אשלחינך, אלהין בריכתני.  כח ואמר ליה, מאן שמך; ואמר, יעקוב.  כט ואמר, לא יעקוב יתאמר עוד שמך--אלהין ישראל:  ארי רב את קודם ה' ועם גובריא, ויכילתא.  ל ושאיל יעקוב, ואמר חו כען שמך, ואמר, למא דנן את שאיל לשמי; ובריך יתיה, תמן.  לא וקרא יעקוב שמיה דאתרא, פניאל:  ארי חזיתי מלאכא דה' אפין באפין, ואשתיזבת נפשי.  לב ודנח ליה שמשא, כד עבר ית פנואל; והוא מטלע, על ירכיה.  לג על כין לא אכלין בני ישראל ית גידא נשיא, דעל פתי ירכא, עד, יומא הדין:  ארי קריב בפתי ירכא דיעקוב, בגידא נשיא. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ