תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק כג

א והוו חיי שרה, מאה ועסרין ושבע שנין--שני, חיי שרה.  ב ומיתת שרה, בקרית ארבע היא חברון--בארעא דכנען; ואתא, אברהם, למספדה דשרה, ולמבכה.  ג וקם, אברהם, מעל, אפי מיתיה; ומליל עם בני חיתאה, למימר.  ד דייר ותותב אנא, עימכון; הבו לי אחסנת קבורא עימכון, ואקבר מיתי מן קודמיי.  ה ואתיבו בני חיתאה ית אברהם, למימר ליה.  ו קביל מיננא ריבוננא, רב קודם ה' את ביננא--בשפר קברנא, קבר ית מיתך; אנש מיננא, ית קבריה לא ימנע מינך מלמקבר מיתך.  ז וקם אברהם וסגיד לעמא דארעא, לבני חיתאה.  ח ומליל עימהון, למימר:  אם אית רעווא נפשכון, למקבר ית מיתי מן קודמיי--קבילו מיני, ובעו לי מן עפרון בר צוחר.  ט וייתין לי, ית מערת כפילתא דליה--דבסטר חקליה:  בכסף שלים ייתנה לי, ביניכון--לאחסנת קבורא.  י ועפרון יתיב, בגו בני חיתאה; ואתיב עפרון חיתאה ית אברהם קודם בני חיתאה, לכול עאלי תרע קרתיה למימר.  יא לא ריבוני קביל מיני--חקלא יהבית לך, ומערתא דביה לך יהבתה; לעיני בני עמי יהבתה לך, קבר מיתך.  יב וסגיד, אברהם, קודם, עמא דארעא.  יג ומליל עם עפרון קודם עמא דארעא, למימר, ברם אם עבדת לי טיבו, קביל מיני:  אתין כספא דמי חקלא, סב מיני, ואקבר ית מיתי, תמן.  יד ואתיב עפרון ית אברהם, למימר ליה.  טו ריבוני קביל מיני, ארע שוויא ארבע מאה סלעין דכסף בינא ובינך מא היא; וית מיתך, קבר.  טז וקביל אברהם, מן עפרון, ותקל אברהם לעפרון, ית כספא דמליל קודם בני חיתאה--ארבע מאה סלעין דכסף, מתקבל סחורה בכל מדינה.  יז וקם חקל עפרון, דבכפילתא--דקדם ממרא:  חקלא, ומערתא דביה, וכל אילני דבחקלא, דבכל תחומיה סחור סחור.  יח לאברהם לזבינוהי, לעיני בני חיתאה, בכול, עאלי תרע קרתיה.  יט ובתר כין קבר אברהם ית שרה איתתיה, במערת חקל כפילתא על אפי ממרא--היא חברון:  בארעא, דכנען.  כ וקם חקלא ומערתא דביה, לאברהם--לאחסנת קבורא:  מן, בני חיתאה.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ