תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יח

א לא יהי לכהניא ליוואי כל שבטא דלוי, חולק ואחסנא--עם ישראל; קורבניא דה' ואחסנתיה, ייכלון.  ב ואחסנא לא יהי ליה, בגו אחוהי:  מתנן דיהב ליה ה' אינין אחסנתיה, כמא דמליל ליה.  {ס}

ג ודין יהי דחזי לכהניא מן עמא, מן נכסי נכסתא--אם תור אם אימר:  וייתין, לכהנא, דרעא ולועא, וקיבתא.  ד ריש עבורך חמרך ומשחך, וריש גיזת ענך--תיתין ליה.  ה ארי ביה, אתרעי ה' אלהך--מכל שבטך:  למקם לשמשא בשמא דה' הוא ובנוהי, כל יומיא.  {ס}

ו וארי ייתי ליוואה מחדא מקרווך, מכל ישראל, דהוא, דר תמן; וייתי בכל רעות נפשיה, לאתרא דיתרעי ה'.  ז וישמיש, בשמא דה' אלהיה--ככל אחוהי, ליוואי, דמשמשין תמן, קודם ה'.  ח חולק כחולק, ייכלון, בר ממטרתא דיתה שבתא, דכין אתקינו אבהתא.  {ס}

ט ארי את עליל לארעא, דה' אלהך יהיב לך--לא תילף למעבד, כתועבת עממיא האינון.  י לא ישתכח בך, מעבר בריה וברתיה בנורא, קסים קסמין, מענין ומנחיש וחרש.  יא ורטין, רטן; ושאיל בבידין ובזכורו, ותבע מן מיתיא.  יב ארי מרחק קודם ה', כל עביד אילין; ובדיל, תועיבתא האילין, ה' אלהך, מתריך יתהון מן קודמך.  יג שלים תהי, בדחלתא דה' אלהך.  יד ארי עממיא האילין, דאת ירית יתהון--מן מענניא ומן קסמיא, שמעין; ואת--לא כין, יהב לך ה' אלהך.  טו נבייא מבינך מאחך כוותי, יקים לך ה' אלהך:  מיניה, תקבלון.  טז ככול דשאילתא מן קודם ה' אלהך, בחורב, ביומא דקהלא, למימר:  לא אוסיף, למשמע ית קל מימרא דה' אלהי, וית אישתא רבתא הדא לא אחזי עוד, ולא אמות.  יז ואמר ה', לי:  אתקינו, דמלילו.  יח נבייא אקים להון מגו אחיהון, כוותך; ואתין פתגמי נבואתי, בפומיה, וימליל עימהון, ית כל דאפקדיניה.  יט ויהי, גוברא דלא יקביל לפתגמיי, דימליל, בשמי--מימרי, יתבע מיניה.  כ ברם נבייא דירשע למללא פתגמא בשמי, ית דלא פקידתיה למללא, ודימליל, בשום טעוות עממיא--ויתקטיל, נבייא ההוא.  כא וארי תימר, בליבך:  איכדין נידע ית פתגמא, דלא מלליה ה'.  כב דימליל נבייא בשמא דה', ולא יהי פתגמא ולא יתקיים--הוא פתגמא, דלא מלליה ה':  ברשע מלליה נבייא, לא תדחלון מיניה.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד