תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק לג

א ודא ברכתא, דבריך משה נבייא דה'--ית בני ישראל:  קודם, מותיה.  ב ואמר, ה' מסיניי אתגלי וזיהור יקריה משעיר איתחזי לנא--אתגלי בגבורתיה על טורא דפארן, ועימיה ריבוות קדישין; כתב ימיניה, מגו אישתא אורייתא יהב לנא.  ג אף חביבינון לשבטיא, כל קדישוהי בית ישראל בגבורא אפיקינון ממצריים; ואינון מידברין תחות עננך, נטלין על מימרך.  ד אורייתא יהב לנא, משה:  מסרה ירותא, לכנשת יעקוב.  ה והוה בישראל, מלכא, באתכנשות רישי עמא, כחדא שבטיא דישראל.  ו ייחי ראובן בחיי עלמא, ומותא תניינא לא ימות; ויקבלון בנוהי, אחסנתהון במניינהון.  {ס}

ז ודא ליהודה, ואמר, קביל ה' צלותיה דיהודה במיפקיה לקרבא, ולעמיה תתיביניה בשלם; ידוהי יעבדן ליה פורענותא מסנאוהי, וסעיד מבעיל דבבא הוי ליה.  {פ}

ח וללוי אמר, תומיא ואוריא אלבישתא לגבר דאשתכח חסיד קודמך, דנסיתהי בניסיתא והוה שלים, בחנתהי על מי מצותא ואשתכח מהימן.  ט דעל אבוהי ועל אימיה, לא רחים כד חבו מן דינא, ואפי אחוהי ובנוהי, לא נסיב:  ארי נטרו מטרת מימרך, וקיימך לא אשניאו.  י כשרין אילין דילפון דינך ליעקוב, ואורייתך לישראל; ישוון קטורת בוסמין קודמך, וגמיר לרעווא על מדבחך.  יא בריך ה' נכסוהי, וקורבן ידוהי קביל ברעווא; תבר חרצא דסנאוהי, ודבעלי דבבוהי דלא יקומון.  {ס}

יב לבנימין אמר--רחימא דה', ישרי לרוחצן עלוהי; יהי מגין עלוהי כל יומא, ובארעיה תשרי שכינתא.  {ס}

יג וליוסף אמר, מברכא מן קודם ה' ארעיה, עבדא מגדנין מטלא דשמיא מלעילא, וממבועי עינוון ותהומין דנגדין ממעמקי ארעא מלרע.  יד עבדא מגדנין, ועללן מיבול שמשא; עבדא מגדנין, מריש ירח בירח.  טו ומריש, טוריא בכיריא; ומטוב, רמן דלא פסקן.  טז ומטוב, ארעא ומלאה, רעי ליה דשכינתיה בשמיא, ועל משה אתגלי באסנא; ייתיין כל אילין לרישא דיוסף, גוברא פרישא דאחוהי.  יז רבא דבנוהי זיווא ליה, וגבורן אתעבידא ליה מן קודם דתוקפא ורומא דיליה--בגבורתיה עממיא יקטיל כחדא, עד סייפי ארעא; ואינון ריבוותא דבית אפריים, ואינון אלפיא דבית מנשה.  {ס}

יח ולזבולון אמר, חדי זבולון במיפקך לאגחא קרבא על בעלי דבבך; ויששכר, במהכך למעבד זמני מועדיא בירושלם.  יט שבטיא דישראל, לטור בית מקדשא יתכנשון--תמן, ייכסון נכסת קודשין לרעווא:  ארי נכסי עממיא ייכלון, וסימן דמיטמרן בחלא מתגליין להון.  {ס}

כ ולגד אמר, בריך דאפתי לגד:  כליתא שרי, ויקטיל שלטונין עם מלכין.  כא ואתקבל בקדמיתא דיליה, ארי תמן באחסנתיה משה ספרא רבא דישראל קביר; והוא נפק ועל, בריש עמא--זכוון קודם ה' עבד, ודינוהי עם ישראל.  {ס}

כב ולדן אמר, דן תקיף כגור אריוון; ארעיה שתיא, מן נחליא דנגדין מן מתנן.  כג ולנפתלי אמר--נפתלי סבע רעווא, ומלי ברכן מן קודם ה'; מערב ים גיניסר ודרומוהי, יירת.  {ס}

כד ולאשר אמר, בריך מברכת בניא אשר; יהי רעווא לאחוהי, ויתרבא בתפנוקי מלכין.  כה תקיף כברזלא וכנחשא, בית מותבך; וכיומי עולימותך, תוקפך.  כו לית אלה, אלא אלהא דישראל:  דשכינתיה בשמיא בסעדך, ותוקפיה בשמי שמיא.  כז מדור אלהא דמלקדמין, דבמימריה אתעביד עלמא; ותריך מן קודמך סנאה, ואמר שיצי.  כח ושרא ישראל לרוחצן בלחודיהון כעין ברכתא דבריכינון יעקוב אבוהון, בארע עבדא עבור וחמר; אף שמיא דעילוויהון, ישמשונונון בטלא.  כט טובך ישראל לית דכוותך, עמא דפורקניה מן קודם ה', תקוף בסעדך, ודמן קודמוהי נצחן גיברוותך; ויתכדבון סנאך לך, ואת על פרקת צוורי מלכיהון תדרוך.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד