תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יג

א ית כל פתגמא, דאנא מפקיד יתכון--יתיה תיטרון, למעבד:  לא תיספון עלוהי, ולא תמנעון מיניה.  {פ}

ב ארי יקום בינך נבייא, או חלים חלמא; וייתין לך את, או מופת.  ג וייתי אתא ומופתא, דמליל עימך למימר:  נהך בתר טעוות עממיא, דלא ידעתנין--ונפלחינין.  ד לא תקביל, לפתגמי נבייא ההוא, או מן חלים חלמא, ההוא:  ארי מנסי ה' אלהכון, יתכון, למידע האיתיכון רחמין ית ה' אלהכון, בכל ליבכון ובכל נפשכון.  ה בתר פולחנא דה' אלהכון תהכון, ויתיה תדחלון; וית פיקודוהי תיטרון ולמימריה תקבלון, וקדמוהי תפלחון ולדחלתיה תתקרבון.  ו ונבייא ההוא או חלים חלמא ההוא יתקטיל, ארי מליל סטיא על ה' אלהכון דאפיק יתכון מארעא דמצריים ודפרקך מבית עבדותא--לאטעיותך מן אורחא, דפקדך ה' אלהך למהך בה; ותפלי עביד דביש, מבינך.  {ס}

ז ארי ימלכינך אחוך בר אימך או ברך או ברתך או איתת קיימך, או חברך דכנפשך--בסתרא למימר:  נהך, ונפלח לטעוות עממיא, דלא ידעתא, את ואבהתך.  ח מטעוות עממיא, דבסחרניכון, דקריבין לך, או דרחיקין מינך--מסייפי ארעא, ועד סייפי ארעא.  ט לא תיבי ליה, ולא תקביל מיניה; ולא תחוס עינך עלוהי, ולא תרחים ולא תכסי עלוהי.  י ארי מקטל תקטליניה, ידך תהי ביה בקדמיתא למקטליה; וידא דכל עמא, בבתריתא.  יא ותרגמיניה באבניא, וימות:  ארי בעא, לאטעיותך מדחלתא דה' אלהך, דאפקך מארעא דמצריים, מבית עבדותא.  יב וכל ישראל--ישמעון, וידחלון; ולא ייספון למעבד, כפתגמא בישא הדין--בינך.  {ס}

יג ארי תשמע בחדא מקרווך, דה' אלהך יהיב לך למיתב תמן--למימר.  יד נפקו גוברין בני רשעא, מבינך, ואטעיאו ית יתבי קרתהון, למימר:  נהך, ונפלח לטעוות עממיא--דלא ידעתון.  טו ותתבע ותבדוק ותשאל, יאות; והא קושטא כיוון פתגמא, אתעבידת תועיבתא הדא בינך.  טז ממחא תמחי, ית יתבי קרתא ההיא--לפתגם דחרב:  גמר יתה וית כל דבה וית בעירה, לפתגם דחרב.  יז וית כל עדאה, תכנוש לגו פתאה, ותוקיד בנורא ית קרתא וית כל עדאה גמיר, קודם ה' אלהך; ותהי תל חרוב לעלם, לא תתבני עוד.  יח ולא ידבק בידך מידעם, מן חרמא--בדיל דיתוב ה' מתקוף רוגזיה, וייתין לך רחמין וירחים עלך ויסגינך, כמא דקיים, לאבהתך.  יט ארי תקביל, למימרא דה' אלהך, למיטר ית כל פיקודוהי, דאנא מפקיד לך יומא דין--למעבד, דכשר, קודם, ה' אלהך.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד