תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ל

א ויהי ארי ייתון עלך כל פתגמיא האילין, ברכן ולווטין, דיהבית, קודמך; ותתיב, לליבך, בכל עממיא, דאגלייך ה' אלהך לתמן.  ב ותתוב לדחלתא דה' אלהך, ותקביל למימריה, ככול דאנא מפקיד לך, יומא דין:  את ובנך, בכל ליבך ובכל נפשך.  ג ויתיב ה' אלהך ית שבי גלוותך, וירחים עלך; ויתוב, ויכנשינך מכל עממיא, דבדרך ה' אלהך, לתמן.  ד אם יהון גלוותך, בסייפי שמיא--מתמן, יכנשינך ה' אלהך, ומתמן, יקרבינך.  ה ויעילינך ה' אלהך, לארעא דיריתו אבהתך--ותירתה; ויוטיב לך ויסגינך, מאבהתך.  ו ויעדי ה' אלהך ית טפשות ליבך, וית טפשות ליבא דבנך:  למרחם ית ה' אלהך, בכל ליבך ובכל נפשך--בדיל חייך.  ז וייתין ה' אלהך, ית כל לווטיא האילין, על בעלי דבבך ועל סנאך, דרדפוך.  ח ואת תתוב, ותקביל למימרא דה'; ותעביד, ית כל פיקודוהי, דאנא מפקיד לך, יומא דין.  ט ויותרינך ה' אלהך בכול עובדי ידך, בוולדא דמעך ובוולדא דבעירך ובאיבא דארעך--לטבא:  ארי יתוב ה', למחדי עלך לטב, כמא דחדי, על אבהתך.  י ארי תקביל, למימרא דה' אלהך, למיטר פיקודוהי וקיימוהי, דכתיבין בספר אורייתא הדין:  ארי תתוב לדחלתא דה' אלהך, בכל ליבך ובכל נפשך.  {ס}

יא ארי תפקידתא הדא, דאנא מפקיד לך יומא דין--לא מפרשא היא מינך, ולא רחיקא היא.  יב לא בשמיא, היא:  למימר, מאן ייסק לנא לשמיא וייסבה לנא, וישמעיננא יתה, ונעבדינה.  יג ולא מעברא לימא, היא:  למימר, מאן יעבר לנא לעיבר ימא וייסבה לנא, וישמעיננא יתה, ונעבדינה.  יד ארי קריב לך פתגמא, לחדא:  בפומך ובליבך, למעבדיה.  {ס}

טו חזי דיהבית קודמך יומא דין, ית חיי וית טבתא, וית מותא, וית בשתא.  טז דאנא מפקיד לך, יומא דין, למרחם ית ה' אלהך למהך באורחן דתקנן קודמוהי, ולמיטר פיקודוהי וקיימוהי ודינוהי; ותיחי ותסגי--ויברכינך ה' אלהך, בארעא דאת עליל לתמן למירתה.  יז ואם יתפני ליבך, ולא תקביל; ותטעי, ותסגוד לטעוות עממיא--ותפלחינין.  יח חוויתי לכון יומא דין, ארי מיבד תיבדון:  לא תירכון יומין, על ארעא, דאת עבר ית ירדנא, למיעל לתמן למירתה.  יט אסהידית בכון יומא דין, ית שמיא וית ארעא--חיי ומותא יהבית קודמך, ברכן ולווטין; ותתרעי, בחיי--בדיל דתיחי, את ובנך.  כ למרחם ית ה' אלהך, לקבלא למימריה ולאתקרבא לדחלתיה:  ארי הוא חייך, ואורכות יומך--למיתב על ארעא דקיים ה' לאבהתך לאברהם ליצחק וליעקוב, למיתן להון.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד