תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק טז

א טר, ית ירחא דאביבא, ותעביד פסחא, קודם ה' אלהך:  ארי בירחא דאביבא, אפקך ה' אלהך ממצריים ועבד לך ניסין--בליליא.  ב ותיכוס פסחא קודם ה' אלהך מן בני ענא, ונכסת קודשיא מן תורי, באתרא דיתרעי ה', לאשראה שכינתיה תמן.  ג לא תיכול עלוהי חמיע, שבעא יומין תיכול עלוהי פטירא לחים עניי:  ארי בבהילו, נפקתא מארעא דמצריים--בדיל דתדכר ית יום מיפקך מארעא דמצריים, כול יומי חייך.  ד ולא ייתחזי לך חמיר בכל תחומך, שבעא יומין; ולא יבית מן בסרא, דתיכוס ברמשא ביומא קדמאה--לצפרא.  ה לית לך רשו, למיכס ית פסחא, בחדא מן קרווך, דה' אלהך יהיב לך.  ו אלהין באתרא דיתרעי ה' אלהך, לאשראה שכינתיה--תמן תיכוס ית פסחא, ברמשא:  כמיעל שמשא, זמן מיפקך ממצריים.  ז ותבשיל, ותיכול, באתרא, דיתרעי ה' אלהך ביה; ותתפני בצפרא, ותהך למשכנך.  ח שיתא יומין, תיכול פטירא; וביומא שביעאה, כניש קודם ה' אלהך--לא תעביד, עבידא.  {ס}

ט שבעא שבועין, תמני לך:  משיריות מגלא, בחצד עומרא דארמותא, תשרי לממני, שבעא שבועין.  י ותעביד חגא דשבועיא, קודם ה' אלהך--מיסת נדבת ידך, דתיתין:  כמא דיברכינך, ה' אלהך.  יא ותחדי קודם ה' אלהך, את וברך וברתך ועבדך ואמתך, וליוואה דבקרווך, וגיורא ויתמא וארמלתא דבינך--באתרא, דיתרעי ה' אלהך, לאשראה שכינתיה, תמן.  יב ותדכר, ארי עבדא הוויתא במצריים; ותיטר ותעביד, ית קיימיא האילין.  {פ}

יג חגא דמטליא תעביד לך, שבעא יומין:  במכנשך--מאידרך, וממעצרתך.  יד ותחדי, בחגך:  את וברך וברתך, ועבדך ואמתך, וליוואה וגיורא ויתמא וארמלתא, דבקרווך.  טו שבעא יומין, תיחוג קודם ה' אלהך, באתרא, דיתרעי ה':  ארי יברכינך ה' אלהך, בכול עללתך ובכול עובדי ידך, ותהי, ברם חדי.  טז תלת זמנין בשתא ייתחזון כל דכורך קודם ה' אלהך, באתרא דיתרעי--בחגא דפטיריא ובחגא דשבועיא, ובחגא דמטליא; ולא ייתחזון קודם ה', ריקנין.  יז גבר, כמתנת ידיה, כברכתא דה' אלהך, דיהב לך.  {ס}

יח דיינין ופורענין, תמני לך בכל קרווך, דה' אלהך יהיב לך, לשבטך; וידינון ית עמא, דין דקשוט.  יט לא תצלי דין, לא תשתמודע אפין; ולא תקביל שוחדא--ארי שוחדא מעוור עיני חכימין, ומקלקיל פתגמין תריצין.  כ קושטא קושטא, תרדוף--בדיל דתיחי ותירת ית ארעא, דה' אלהך יהיב לך.  {ס}

כא לא תיצוב לך אשירת, כל אילן:  בסטר, מדבחא דה' אלהך--דתעביד לך.  כב ולא תקים לך, קמא, דרחיק, ה' אלהך.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד