תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק י

א בעידנא ההוא אמר ה' לי, פסול לך תרין לוחי אבניא כקדמאי, וסק לקדמיי, לטורא; ותעביד לך, ארונא דאעא.  ב ואכתוב, על לוחיא, ית פתגמיא, דהוו על לוחיא קדמאי דתברתא; ותשווינון, בארונא.  ג ועבדית ארונא דאעי שיטין, ופסלית תרין לוחי אבניא כקדמאי; וסליקית לטורא, ותרין לוחיא בידי.  ד וכתב על לוחיא ככתבא קדמאה, ית עסרא פתגמין, דמליל ה' עימכון בטורא מגו אישתא, ביומא דקהלא; ויהבינון ה', לי.  ה ואתפניתי, ונחתית מן טורא, ושוויתי ית לוחיא, בארונא דעבדית; והוו תמן, כמא דפקדני ה'.  ו ובני ישראל, נטלו מבארות בני יעקן--למוסרה; תמן מית אהרון ואתקבר תמן, ושמיש אלעזר בריה תחותוהי.  ז מתמן נטלו, לגודגוד; ומן גודגוד ליוטבת, ארע נגדא נחלין דמיין.  ח בעידנא ההוא, אפריש ה' ית שבטא דלוי, למיטל, ית ארון קיימא דה'--למקם קודם ה' לשמשותיה ולברכא בשמיה, עד יומא הדין.  ט על כין לא הוה ללוי, חולק ואחסנא--עם אחוהי:  מתנן דיהב ליה ה' אינין אחסנתיה, כמא דמליל ה' אלהך ליה.  י ואנא הוויתי קאים בטורא, כיומיא קדמאי--ארבעין יממין, וארבעין לילוון; וקביל ה' צלותי, אף בזמנא ההוא--לא אבא ה', לחבלותך.  יא ואמר ה' לי, קום איזיל למטול קודם עמא; וייעלון ויירתון ית ארעא, דקיימית לאבהתהון למיתן להון.  {פ}

יב וכען, ישראל--מא ה' אלהך, תבע מינך:  אלהין למדחל קודם ה' אלהך למהך בכל אורחן דתקנן קודמוהי, ולמרחם יתיה, ולמפלח קודם ה' אלהך, בכל ליבך ובכל נפשך.  יג למיטר ית פיקודיא דה', וית קיימוהי, דאנא מפקיד לך, יומא דין--דייטב, לך.  יד הא דה' אלהך, שמיא ושמי שמיא, ארעא, וכל דבה.  טו לחוד באבהתך צבי ה', למרחם יתהון; ואתרעי בבניהון בתריהון, בכון מכל עממיא--כיומא הדין.  טז ותעדון, ית טפשות ליבכון; וקדלכון--לא תקשון, עוד.  יז ארי, ה' אלהכון--הוא אלה דיינין, ומרי מלכין:  אלהא רבא גיברא, ודחילא, דלית קודמוהי מיסב אפין, ואף לא לקבלא שוחדא.  יח עביד דין ייתם, וארמלא; ורחים גיורא, למיתן ליה מזון וכסו.  יט ותרחמון, ית גיורא:  ארי דיירין הוויתון, בארעא דמצריים.  כ ית ה' אלהך תדחל, וקדמוהי תפלח; ולדחלתיה תתקרב, ובשמיה תקיים.  כא הוא תושבחתך, והוא אלהך--דעבד עימך, ית רברבתא וית חסינתא האילין, דחזאה, עינך.  כב בשבעין נפשן, נחתו אבהתך למצריים; וכען, שווייך ה' אלהך, ככוכבי שמיא, לסגי. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד