תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ח

א כל תפקידתא, דאנא מפקיד לך יומא דין--תיטרון למעבד:  בדיל דתיחון ותסגון, ותיעלון ותירתון ית ארעא, דקיים ה', לאבהתכון.  ב ותדכר ית כל אורחא, דדברך ה' אלהך דנן ארבעין שנין--במדברא:  בדיל לעניותך לנסיותך, למידע ית דבליבך התיטר פיקודוהי--אם לא.  ג וענייך, ואכפנך, ואוכלך ית מנא דלא ידעתא, ולא ידעו אבהתך:  בדיל להודעותך, ארי לא על לחמא בלחודוהי מתקיים אנשא--ארי על כל אפקות מימר מן קודם ה', חיי אנשא.  ד כסותך לא בליאת, מינך, ומסנך, לא יחיפו--דנן, ארבעין שנין.  ה ותידע, עם ליבך:  ארי, כמא דמליף גוברא ית בריה, ה' אלהך, מליף לך.  ו ותיטר, ית פיקודיא דה' אלהך, למהך באורחן דתקנן קודמוהי, ולמדחל יתיה.  ז ארי ה' אלהך, מעיל לך לארעא טבתא:  ארע, נגדא נחלין דמיין--מבועי עינוון ותהומין, נפקין בבקען ובטורין.  ח ארע חיטין וסערין, וגופנין ותינין ורימונין; ארעא דזיתהא עבדין משחא, והיא עבדא דבש.  ט ארעא, דלא במסכינו תיכול בה לחמא--לא תחסר כל מידעם, בה; ארעא דאבנהא ברזלא, ומטורהא תפסול נחשא.  י ותיכול, ותסבע--ותבריך ית ה' אלהך, על ארעא טבתא דיהב לך.  יא אסתמר לך, דלמא תתנשי ית דחלתא דה' אלהך, בדיל דלא למיטר פיקודוהי ודינוהי וקיימוהי, דאנא מפקיד לך יומא דין.  יב דלמא תיכול, ותסבע; ובתין שפירין תבני, ותיתיב.  יג ותורך וענך יסגון, וכספא ודהבא יסגי לך; וכול דלך, יסגי.  יד ויירם, ליבך; ותתנשי ית דחלתא דה' אלהך, דאפקך מארעא דמצריים מבית עבדותא.  טו דדברך במדברא רבא ודחילא, אתר דחיוון קלן ועקרבין, ובית צהוונא, אתר דלית מיא; דאפיק לך מיא, מטינרא תקיפא.  טז דאוכלך מנא במדברא, דלא ידעו אבהתך:  בדיל לעניותך, ובדיל לנסיותך--לאוטבא לך, בסופך.  יז ותימר, בליבך:  חילי ותקוף ידיי, קנא לי ית נכסיא האילין.  יח ותדכר, ית ה' אלהך--ארי הוא יהיב לך עיצא, למקני נכסין:  בדיל לקיימא ית קיימיה דקיים לאבהתך, כיומא הדין.  {פ}

יט ויהי, אם אתנשאה תתנשי ית דחלתא דה' אלהך, ותהך בתר טעוות עממיא, ותפלחינין ותסגוד להון--אסהידית בכון יומא דין, ארי מיבד תיבדון.  כ כעממיא, דה' מוביד מן קודמיכון--כין, תיבדון:  חלף דלא קבילתון, למימרא דה' אלהכון.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד