תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כד

א ארי ייסב גבר איתתא, ויבעלינה; ויהי אם לא תשכח רחמין בעינוהי, ארי אשכח בה עבירת פתגם--ויכתוב לה גט פיטורין וייתין בידה, ויפטרינה מביתיה.  ב ותיפוק, מביתיה; ותהך, ותהי לגבר אוחרן.  ג ויסנינה, גוברא בתראה, ויכתוב לה גט פיטורין וייתין בידה, ויפטרינה מביתיה; או ארי ימות גוברא בתראה, דנסבה ליה לאיתו.  ד לית ליה רשו לבעלה קדמאה דפטרה למתב למיסבה למהוי ליה לאיתו, בתר דאסתאבת--ארי מרחקא היא, קודם ה'; ולא תחייב, ית ארעא, דה' אלהך, יהיב לך אחסנא.  {ס}

ה ארי ייסב גבר, איתתא חדתא--לא ייפוק בחילא, ולא יעבר עלוהי לכל פתגם:  פני יהי לביתיה, שתא חדא, ויחדי, ית איתתיה דנסיב.  ו לא תיסב משכונא רחיא, ורכביה:  ארי בהון מתעביד מזון, לכל נפש.  {ס}

ז ארי ישתכח גבר, גניב נפשא מאחוהי מבני ישראל, וייתגר ביה, ויזבניניה--ויתקטיל גנבא ההוא, ותפלי עביד דביש מבינך.  {ס}

ח אסתמר במכתש סגירו למיטר לחדא, ולמעבד:  ככול דילפון יתכון כהניא ליוואי, כמא דפקידתינון--תיטרון למעבד.  ט הוי דכיר, ית דעבד ה' אלהך למרים, באורחא, במיפקכון ממצריים.  {ס}

י ארי תרשי בחברך, רשות מידעם--לא תיעול לביתיה, למיסב משכוניה.  יא בברא, תקום; וגוברא, דאת רשי ביה, יפיק לך ית משכונא, לברא.  יב ואם גבר מסכין, הוא--לא תשכוב, במשכוניה.  יג אתבא תתיב ליה ית משכונא כמיעל שמשא, וישכוב בכסותיה ויברכינך; ולך תהי זכו, קודם ה' אלהך.  {ס}

יד לא תעשוק אגירא, עניא ומסכינא, מאחך, או מגיורך דבארעך בקרווך.  טו ביומיה תיתין אגריה ולא תיעול עלוהי שמשא, ארי עניא הוא, וליה, הוא מסר ית נפשיה; ולא יקרי עלך קודם ה', ויהי בך חובא.  {ס}

טז לא ימותון אבהן על פום בנין, ובנין לא ימותון על פום אבהן:  אנש בחוביה, ימותון.  {ס}

יז לא תצלי, דין גיור ייתם; ולא תיסב משכונא, כסות ארמלא.  יח ותדכר, ארי עבדא הוויתא במצריים, ופרקך ה' אלהך, מתמן; על כין אנא מפקיד לך, למעבד, ית פתגמא, הדין.  {ס}

יט ארי תחצוד חצדך בחקלך ותתנשי עומרא בחקלא, לא תתוב למיסביה--לגיורא ליתמא ולארמלתא, יהי:  בדיל דיברכינך ה' אלהך, בכול עובדי ידך.  {ס}

כ ארי תחבוט זיתך, לא תפלי בתרך:  לגיורא ליתמא ולארמלתא, יהי.  כא ארי תקטוף כרמך, לא תעליל בתרך:  לגיורא ליתמא ולארמלתא, יהי.  כב ותדכר, ארי עבדא הוויתא בארעא דמצריים; על כין אנא מפקיד לך, למעבד, ית פתגמא, הדין.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד