תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כז

א ופקיד משה וסבי ישראל, ית עמא למימר:  טרו, ית כל תפקידתא, דאנא מפקיד יתכון, יומא דין.  ב ויהי, ביומא דתעברון ית ירדנא, לארעא, דה' אלהך יהיב לך--ותקים לך אבנין רברבן, ותסוד יתהון בסידא.  ג ותכתוב עליהון, ית כל פתגמי אורייתא הדא--במעברך:  בדיל דתיעול לארעא דה' אלהך יהיב לך, ארע עבדא חלב ודבש, כמא דמליל ה' אלהא דאבהתך, לך.  ד ויהי, במעברכון ית ירדנא, תקימון ית אבניא האילין דאנא מפקיד יתכון יומא דין, בטורא דעיבל; ותסוד יתהון, בסידא.  ה ותבני תמן מדבחא, קודם ה' אלהך:  מדבח אבנין, לא תרים עליהון ברזלא.  ו אבנין שלמן תבני, ית מדבחא דה' אלהך; ותסיק עלוהי עלוון, קודם ה' אלהך.  ז ותיכוס נכסת קודשין, ותיכול תמן; ותחדי, קודם ה' אלהך.  ח ותכתוב על אבניא, ית כל פתגמי אורייתא הדא--פריש יאות.  {ס}

ט ומליל משה וכהניא ליוואי, עם כל ישראל למימר:  אצית ושמע, ישראל, יומא הדין הוויתא לעם, קודם ה' אלהך.  י ותקביל, למימרא דה' אלהך; ותעביד ית פיקודוהי וית קיימוהי, דאנא מפקיד לך יומא דין.  {ס}

יא ופקיד משה ית עמא, ביומא ההוא למימר.  יב אילין יקומון לברכא ית עמא, על טורא דגריזין, במעברכון, ית ירדנא:  שמעון ולוי ויהודה, ויששכר ויוסף ובנימין.  יג ואילין יקומון על לווטיא, בטורא דעיבל:  ראובן גד ואשר, וזבולון דן ונפתלי.  יד ויתיבון ליוואי, ויימרון לכל אנש ישראל--קל רם.  {ס}

טו ליט גוברא דיעביד צילם ומתכא מרחק קודם ה', עובד ידי אומנא--וישווי בסתרא; ויתיבון כל עמא ויימרון, אמן.  {ס}

טז ליט, דיקלי אבוהי ואימיה; ויימר כל עמא, אמן.  {ס}

יז ליט, דישני תחומא דחבריה; ויימר כל עמא, אמן.  {ס}

יח ליט, דיטעי עווירא באורחא; ויימר כל עמא, אמן.  {ס}

יט ליט, דיצלי דין גיור ייתם--וארמלא; ויימר כל עמא, אמן.  כ ליט, דישכוב עם איתת אבוהי--ארי גלי, כנפא דאבוהי; ויימר כל עמא, אמן.  {ס}

כא ליט, דישכוב עם כל בעירא; ויימר כל עמא, אמן.  {ס}

כב ליט, דישכוב עם אחתיה--בת אבוהי, או בת אימיה; ויימר כל עמא, אמן.  {ס}

כג ליט, דישכוב עם חמתיה; ויימר כל עמא, אמן.  {ס}

כד ליט, דימחי חבריה בסתרא; ויימר כל עמא, אמן.  {ס}

כה ליט דיקביל שוחדא, למקטל נפש דם זכאי; ויימר כל עמא, אמן.  {ס}

כו ליט, דלא יקיים ית פתגמי אורייתא הדא--למעבד יתהון; ויימר כל עמא, אמן.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד