תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לו

א ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם-לב, אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה, לדעת לעשת, את-כל-מלאכת עבדת הקדש--לכל אשר-צוה, יהוה.  ב ויקרא משה, אל-בצלאל ואל-אהליאב, ואל כל-איש חכם-לב, אשר נתן יהוה חכמה בלבו--כל אשר נשאו לבו, לקרבה אל-המלאכה לעשת אתה.  ג ויקחו מלפני משה, את כל-התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש--לעשת אתה; והם הביאו אליו עוד, נדבה--בבקר בבקר.  ד ויבאו, כל-החכמים, העשים, את כל-מלאכת הקדש--איש-איש ממלאכתו, אשר-המה עשים.  ה ויאמרו אל-משה לאמר, מרבים העם להביא, מדי העבדה למלאכה, אשר-צוה יהוה לעשת אתה.  ו ויצו משה, ויעבירו קול במחנה לאמר, איש ואשה אל-יעשו-עוד מלאכה, לתרומת הקדש; ויכלא העם, מהביא.  ז והמלאכה, היתה דים לכל-המלאכה--לעשות אתה; והותר.  {ס}

ח ויעשו כל-חכם-לב בעשי המלאכה, את-המשכן--עשר יריעת:  שש משזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני--כרבים מעשה חשב, עשה אתם.  ט ארך היריעה האחת, שמנה ועשרים באמה, ורחב ארבע באמה, היריעה האחת:  מדה אחת, לכל-היריעת.  י ויחבר את-חמש היריעת, אחת אל-אחת; וחמש יריעת חבר, אחת אל-אחת.  יא ויעש ללאת תכלת, על שפת היריעה האחת, מקצה, במחברת; כן עשה, בשפת היריעה, הקיצונה, במחברת השנית.  יב חמשים ללאת, עשה ביריעה האחת, וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה, אשר במחברת השנית:  מקבילת, הללאת--אחת, אל-אחת.  יג ויעש, חמשים קרסי זהב; ויחבר את-היריעת אחת אל-אחת, בקרסים, ויהי המשכן, אחד.  {פ}

יד ויעש יריעת עזים, לאהל על-המשכן:  עשתי-עשרה יריעת, עשה אתם.  טו ארך היריעה האחת, שלשים באמה, וארבע אמות, רחב היריעה האחת:  מדה אחת, לעשתי עשרה יריעת.  טז ויחבר את-חמש היריעת, לבד; ואת-שש היריעת, לבד.  יז ויעש ללאת חמשים, על שפת היריעה, הקיצנה, במחברת; וחמשים ללאת, עשה על-שפת היריעה, החברת, השנית.  יח ויעש קרסי נחשת, חמשים, לחבר את-האהל, להית אחד.  יט ויעש מכסה לאהל, ערת אילם מאדמים, ומכסה ערת תחשים, מלמעלה.  {ס}

כ ויעש את-הקרשים, למשכן, עצי שטים, עמדים.  כא עשר אמת, ארך הקרש; ואמה וחצי האמה, רחב הקרש האחד.  כב שתי ידת, לקרש האחד, משלבת, אחת אל-אחת; כן עשה, לכל קרשי המשכן.  כג ויעש את-הקרשים, למשכן:  עשרים קרשים, לפאת נגב תימנה.  כד וארבעים, אדני-כסף--עשה, תחת עשרים הקרשים:  שני אדנים תחת-הקרש האחד, לשתי ידתיו, ושני אדנים תחת-הקרש האחד, לשתי ידתיו.  כה ולצלע המשכן השנית, לפאת צפון, עשה, עשרים קרשים.  כו וארבעים אדניהם, כסף--שני אדנים, תחת הקרש האחד, ושני אדנים, תחת הקרש האחד.  כז ולירכתי המשכן, ימה, עשה, ששה קרשים.  כח ושני קרשים עשה, למקצעת המשכן--בירכתים.  כט והיו תואמם, מלמטה, ויחדו יהיו תמים אל-ראשו, אל-הטבעת האחת; כן עשה לשניהם, לשני המקצעת.  ל והיו, שמנה קרשים, ואדניהם כסף, ששה עשר אדנים--שני אדנים שני אדנים, תחת הקרש האחד.  לא ויעש בריחי, עצי שטים--חמשה, לקרשי צלע-המשכן האחת.  לב וחמשה בריחם, לקרשי צלע-המשכן השנית; וחמשה בריחם לקרשי המשכן, לירכתים ימה.  לג ויעש, את-הבריח התיכן, לברח בתוך הקרשים, מן-הקצה אל-הקצה.  לד ואת-הקרשים צפה זהב, ואת-טבעתם עשה זהב--בתים, לבריחם; ויצף את-הבריחם, זהב.  לה ויעש, את-הפרכת, תכלת וארגמן ותולעת שני, ושש משזר; מעשה חשב עשה אתה, כרבים.  לו ויעש לה, ארבעה עמודי שטים, ויצפם זהב, וויהם זהב; ויצק להם, ארבעה אדני-כסף.  לז ויעש מסך לפתח האהל, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר, מעשה, רקם.  לח ואת-עמודיו חמשה ואת-וויהם, וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב; ואדניהם חמשה, נחשת.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ