תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כה

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל, ויקחו-לי תרומה:  מאת כל-איש אשר ידבנו לבו, תקחו את-תרומתי.  ג וזאת, התרומה, אשר תקחו, מאתם:  זהב וכסף, ונחשת.  ד ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועזים.  ה וערת אילם מאדמים וערת תחשים, ועצי שטים.  ו שמן, למאר; בשמים לשמן המשחה, ולקטרת הסמים.  ז אבני-שהם, ואבני מלאים, לאפד, ולחשן.  ח ועשו לי, מקדש; ושכנתי, בתוכם.  ט ככל, אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן, ואת תבנית כל-כליו; וכן, תעשו.  {ס}

י ועשו ארון, עצי שטים:  אמתים וחצי ארכו, ואמה וחצי רחבו, ואמה וחצי, קמתו.  יא וצפית אתו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו; ועשית עליו זר זהב, סביב.  יב ויצקת לו, ארבע טבעת זהב, ונתתה, על ארבע פעמתיו; ושתי טבעת, על-צלעו האחת, ושתי טבעת, על-צלעו השנית.  יג ועשית בדי, עצי שטים; וצפית אתם, זהב.  יד והבאת את-הבדים בטבעת, על צלעת הארן, לשאת את-הארן, בהם.  טו בטבעת, הארן, יהיו, הבדים:  לא יסרו, ממנו.  טז ונתת, אל-הארן--את, העדת, אשר אתן, אליך.  יז ועשית כפרת, זהב טהור:  אמתים וחצי ארכה, ואמה וחצי רחבה.  יח ועשית שנים כרבים, זהב; מקשה תעשה אתם, משני קצות הכפרת.  יט ועשה כרוב אחד מקצה, מזה, וכרוב-אחד מקצה, מזה; מן-הכפרת תעשו את-הכרבים, על-שני קצותיו.  כ והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה, סככים בכנפיהם על-הכפרת, ופניהם, איש אל-אחיו; אל-הכפרת--יהיו, פני הכרבים.  כא ונתת את-הכפרת על-הארן, מלמעלה; ואל-הארן--תתן את-העדת, אשר אתן אליך.  כב ונועדתי לך, שם, ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים, אשר על-ארון העדת--את כל-אשר אצוה אותך, אל-בני ישראל.  {פ}

כג ועשית שלחן, עצי שטים:  אמתים ארכו ואמה רחבו, ואמה וחצי קמתו.  כד וצפית אתו, זהב טהור; ועשית לו זר זהב, סביב.  כה ועשית לו מסגרת טפח, סביב; ועשית זר-זהב למסגרתו, סביב.  כו ועשית לו, ארבע טבעת זהב; ונתת, את-הטבעת, על ארבע הפאת, אשר לארבע רגליו.  כז לעמת, המסגרת, תהיין, הטבעת--לבתים לבדים, לשאת את-השלחן.  כח ועשית את-הבדים עצי שטים, וצפית אתם זהב; ונשא-בם, את-השלחן.  כט ועשית קערתיו וכפתיו, וקשותיו ומנקיתיו, אשר יסך, בהן; זהב טהור, תעשה אתם.  ל ונתת על-השלחן לחם פנים, לפני תמיד.  {פ}

לא ועשית מנרת, זהב טהור; מקשה תעשה המנורה, ירכה וקנה, גביעיה כפתריה ופרחיה, ממנה יהיו.  לב וששה קנים, יצאים מצדיה:  שלשה קני מנרה, מצדה האחד, ושלשה קני מנרה, מצדה השני.  לג שלשה גבעים משקדים בקנה האחד, כפתר ופרח, ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד, כפתר ופרח; כן לששת הקנים, היצאים מן-המנרה.  לד ובמנרה, ארבעה גבעים:  משקדים--כפתריה, ופרחיה.  לה וכפתר תחת שני הקנים ממנה, וכפתר תחת שני הקנים ממנה, וכפתר, תחת-שני הקנים ממנה--לששת, הקנים, היצאים, מן-המנרה.  לו כפתריהם וקנתם, ממנה יהיו; כלה מקשה אחת, זהב טהור.  לז ועשית את-נרתיה, שבעה; והעלה, את-נרתיה, והאיר, על-עבר פניה.  לח ומלקחיה ומחתתיה, זהב טהור.  לט ככר זהב טהור, יעשה אתה--את כל-הכלים, האלה.  מ וראה, ועשה:  בתבניתם--אשר-אתה מראה, בהר.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ