תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק יח

א וישמע יתרו כהן מדין, חתן משה, את כל-אשר עשה אלהים למשה, ולישראל עמו:  כי-הוציא יהוה את-ישראל, ממצרים.  ב ויקח, יתרו חתן משה, את-צפרה, אשת משה--אחר, שלוחיה.  ג ואת, שני בניה:  אשר שם האחד, גרשם--כי אמר, גר הייתי בארץ נכריה.  ד ושם האחד, אליעזר--כי-אלהי אבי בעזרי, ויצלני מחרב פרעה.  ה ויבא יתרו חתן משה, ובניו ואשתו--אל-משה:  אל-המדבר, אשר-הוא חנה שם--הר האלהים.  ו ויאמר, אל-משה, אני חתנך יתרו, בא אליך; ואשתך--ושני בניה, עמה.  ז ויצא משה לקראת חתנו, וישתחו וישק-לו, וישאלו איש-לרעהו, לשלום; ויבאו, האהלה.  ח ויספר משה, לחתנו, את כל-אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים, על אודת ישראל:  את כל-התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצלם יהוה.  ט ויחד יתרו--על כל-הטובה, אשר-עשה יהוה לישראל:  אשר הצילו, מיד מצרים.  י ויאמר, יתרו, ברוך יהוה, אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה:  אשר הציל את-העם, מתחת יד-מצרים.  יא עתה ידעתי, כי-גדול יהוה מכל-האלהים:  כי בדבר, אשר זדו עליהם.  יב ויקח יתרו חתן משה, עלה וזבחים--לאלהים; ויבא אהרן וכל זקני ישראל, לאכל-לחם עם-חתן משה--לפני האלהים.  יג ויהי, ממחרת, וישב משה, לשפט את-העם; ויעמד העם על-משה, מן-הבקר עד-הערב.  יד וירא חתן משה, את כל-אשר-הוא עשה לעם; ויאמר, מה-הדבר הזה אשר אתה עשה לעם--מדוע אתה יושב לבדך, וכל-העם נצב עליך מן-בקר עד-ערב.  טו ויאמר משה, לחתנו:  כי-יבא אלי העם, לדרש אלהים.  טז כי-יהיה להם דבר, בא אלי, ושפטתי, בין איש ובין רעהו; והודעתי את-חקי האלהים, ואת-תורתיו.  יז ויאמר חתן משה, אליו:  לא-טוב, הדבר, אשר אתה, עשה.  יח נבל תבל--גם-אתה, גם-העם הזה אשר עמך:  כי-כבד ממך הדבר, לא-תוכל עשהו לבדך.  יט עתה שמע בקלי, איעצך, ויהי אלהים, עמך; היה אתה לעם, מול האלהים, והבאת אתה את-הדברים, אל-האלהים.  כ והזהרתה אתהם, את-החקים ואת-התורת; והודעת להם, את-הדרך ילכו בה, ואת-המעשה, אשר יעשון.  כא ואתה תחזה מכל-העם אנשי-חיל יראי אלהים, אנשי אמת--שנאי בצע; ושמת עלהם, שרי אלפים שרי מאות, שרי חמשים, ושרי עשרת.  כב ושפטו את-העם, בכל-עת, והיה כל-הדבר הגדל יביאו אליך, וכל-הדבר הקטן ישפטו-הם; והקל, מעליך, ונשאו, אתך.  כג אם את-הדבר הזה, תעשה, וצוך אלהים, ויכלת עמד; וגם כל-העם הזה, על-מקמו יבא בשלום.  כד וישמע משה, לקול חתנו; ויעש, כל אשר אמר.  כה ויבחר משה אנשי-חיל מכל-ישראל, ויתן אתם ראשים על-העם--שרי אלפים שרי מאות, שרי חמשים ושרי עשרת.  כו ושפטו את-העם, בכל-עת:  את-הדבר הקשה יביאון אל-משה, וכל-הדבר הקטן ישפוטו הם.  כז וישלח משה, את-חתנו; וילך לו, אל-ארצו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ