תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לח

א ויעש את-מזבח העלה, עצי שטים:  חמש אמות ארכו וחמש-אמות רחבו, רבוע, ושלש אמות, קמתו.  ב ויעש קרנתיו, על ארבע פנתיו--ממנו, היו קרנתיו; ויצף אתו, נחשת.  ג ויעש את-כל-כלי המזבח, את-הסירת ואת-היעים ואת-המזרקת, את-המזלגת, ואת-המחתת; כל-כליו, עשה נחשת.  ד ויעש למזבח מכבר, מעשה רשת נחשת, תחת כרכבו מלמטה, עד-חציו.  ה ויצק ארבע טבעת, בארבע הקצות--למכבר הנחשת:  בתים, לבדים.  ו ויעש את-הבדים, עצי שטים; ויצף אתם, נחשת.  ז ויבא את-הבדים בטבעת, על צלעת המזבח, לשאת אתו, בהם; נבוב לחת, עשה אתו.  {ס}

ח ויעש, את הכיור נחשת, ואת, כנו נחשת--במראת, הצבאת, אשר צבאו, פתח אהל מועד.  {ס}

ט ויעש, את-החצר:  לפאת נגב תימנה, קלעי החצר שש משזר, מאה, באמה.  י עמודיהם עשרים, ואדניהם עשרים נחשת; ווי העמודים וחשקיהם, כסף.  יא ולפאת צפון, מאה באמה--עמודיהם עשרים, ואדניהם עשרים נחשת; ווי העמודים וחשקיהם, כסף.  יב ולפאת-ים, קלעים חמשים באמה--עמודיהם עשרה, ואדניהם עשרה; ווי העמדים וחשוקיהם, כסף.  יג ולפאת קדמה מזרחה, חמשים אמה.  יד קלעים חמש-עשרה אמה, אל-הכתף; עמודיהם שלשה, ואדניהם שלשה.  טו ולכתף השנית, מזה ומזה לשער החצר, קלעים, חמש עשרה אמה; עמדיהם שלשה, ואדניהם שלשה.  טז כל-קלעי החצר סביב, שש משזר.  יז והאדנים לעמדים, נחשת, ווי העמודים וחשוקיהם כסף, וצפוי ראשיהם כסף; והם מחשקים כסף, כל עמדי החצר.  יח ומסך שער החצר, מעשה רקם--תכלת וארגמן ותולעת שני, ושש משזר; ועשרים אמה, ארך, וקומה ברחב חמש אמות, לעמת קלעי החצר.  יט ועמדיהם, ארבעה, ואדניהם ארבעה, נחשת; וויהם כסף, וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף.  כ וכל-היתדת למשכן ולחצר, סביב--נחשת.  {ס}

כא אלה פקודי המשכן משכן העדת, אשר פקד על-פי משה:  עבדת, הלוים, ביד איתמר, בן-אהרן הכהן.  כב ובצלאל בן-אורי בן-חור, למטה יהודה, עשה, את כל-אשר-צוה יהוה את-משה.  כג ואתו, אהליאב בן-אחיסמך למטה-דן--חרש וחשב; ורקם, בתכלת ובארגמן, ובתולעת השני, ובשש.  {ס}

כד כל-הזהב, העשוי למלאכה, בכל, מלאכת הקדש--ויהי זהב התנופה, תשע ועשרים ככר, ושבע מאות ושלשים שקל, בשקל הקדש.  כה וכסף פקודי העדה, מאת ככר; ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים, שקל--בשקל הקדש.  כו בקע, לגלגלת, מחצית השקל, בשקל הקדש--לכל העבר על-הפקדים, מבן עשרים שנה ומעלה, לשש-מאות אלף ושלשת אלפים, וחמש מאות וחמשים.  כז ויהי, מאת ככר הכסף, לצקת את אדני הקדש, ואת אדני הפרכת:  מאת אדנים למאת הככר, ככר לאדן.  כח ואת-האלף ושבע המאות, וחמשה ושבעים, עשה ווים, לעמודים; וצפה ראשיהם, וחשק אתם.  כט ונחשת התנופה, שבעים ככר, ואלפים וארבע-מאות, שקל.  ל ויעש בה, את-אדני פתח אהל מועד, ואת מזבח הנחשת, ואת-מכבר הנחשת אשר-לו; ואת, כל-כלי המזבח.  לא ואת-אדני החצר סביב, ואת-אדני שער החצר; ואת כל-יתדת המשכן ואת-כל-יתדת החצר, סביב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ