תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כז

א ועשית את-המזבח, עצי שטים:  חמש אמות ארך וחמש אמות רחב, רבוע יהיה המזבח, ושלש אמות, קמתו.  ב ועשית קרנתיו, על ארבע פנתיו--ממנו, תהיין קרנתיו; וצפית אתו, נחשת.  ג ועשית סירתיו, לדשנו, ויעיו ומזרקתיו, ומזלגתיו ומחתתיו; לכל-כליו, תעשה נחשת.  ד ועשית לו מכבר, מעשה רשת נחשת; ועשית על-הרשת, ארבע טבעת נחשת, על, ארבע קצותיו.  ה ונתתה אתה, תחת כרכב המזבח--מלמטה; והיתה הרשת, עד חצי המזבח.  ו ועשית בדים למזבח, בדי עצי שטים; וצפית אתם, נחשת.  ז והובא את-בדיו, בטבעת; והיו הבדים, על-שתי צלעת המזבח--בשאת אתו.  ח נבוב לחת, תעשה אתו:  כאשר הראה אתך בהר, כן יעשו.  {ס}

ט ועשית, את חצר המשכן--לפאת נגב-תימנה קלעים לחצר שש משזר, מאה באמה ארך, לפאה, האחת.  י ועמדיו עשרים, ואדניהם עשרים נחשת; ווי העמדים וחשקיהם, כסף.  יא וכן לפאת צפון בארך, קלעים מאה ארך; ועמדו עשרים, ואדניהם עשרים נחשת, ווי העמדים וחשקיהם, כסף.  יב ורחב החצר לפאת-ים, קלעים חמשים אמה; עמדיהם עשרה, ואדניהם עשרה.  יג ורחב החצר, לפאת קדמה מזרחה--חמשים אמה.  יד וחמש עשרה אמה קלעים, לכתף; עמדיהם שלשה, ואדניהם שלשה.  טו ולכתף, השנית--חמש עשרה, קלעים; עמדיהם שלשה, ואדניהם שלשה.  טז ולשער החצר מסך עשרים אמה, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר--מעשה רקם; עמדיהם, ארבעה, ואדניהם, ארבעה.  יז כל-עמודי החצר סביב מחשקים כסף, וויהם כסף; ואדניהם, נחשת.  יח ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים, וקמה חמש אמות--שש משזר; ואדניהם, נחשת.  יט לכל כלי המשכן, בכל עבדתו, וכל-יתדתיו וכל-יתדת החצר, נחשת.  {ס}

כ ואתה תצוה את-בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית--למאור:  להעלת נר, תמיד.  כא באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על-העדת, יערך אתו אהרן ובניו מערב עד-בקר--לפני יהוה:  חקת עולם לדרתם, מאת בני ישראל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ