תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק יז

א ויסעו כל-עדת בני-ישראל ממדבר-סין, למסעיהם--על-פי יהוה; ויחנו, ברפידים, ואין מים, לשתת העם.  ב וירב העם, עם-משה, ויאמרו, תנו-לנו מים ונשתה; ויאמר להם, משה, מה-תריבון עמדי, מה-תנסון את-יהוה.  ג ויצמא שם העם למים, וילן העם על-משה; ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים, להמית אתי ואת-בני ואת-מקני, בצמא.  ד ויצעק משה אל-יהוה לאמר, מה אעשה לעם הזה; עוד מעט, וסקלני.  ה ויאמר יהוה אל-משה, עבר לפני העם, וקח אתך, מזקני ישראל; ומטך, אשר הכית בו את-היאר--קח בידך, והלכת.  ו הנני עמד לפניך שם על-הצור, בחרב, והכית בצור ויצאו ממנו מים, ושתה העם; ויעש כן משה, לעיני זקני ישראל.  ז ויקרא שם המקום, מסה ומריבה:  על-ריב בני ישראל, ועל נסתם את-יהוה לאמר, היש יהוה בקרבנו, אם-אין.  {פ}

ח ויבא, עמלק; וילחם עם-ישראל, ברפידם.  ט ויאמר משה אל-יהושע בחר-לנו אנשים, וצא הלחם בעמלק; מחר, אנכי נצב על-ראש הגבעה, ומטה האלהים, בידי.  י ויעש יהושע, כאשר אמר-לו משה--להלחם, בעמלק; ומשה אהרן וחור, עלו ראש הגבעה.  יא והיה, כאשר ירים משה ידו--וגבר ישראל; וכאשר יניח ידו, וגבר עמלק.  יב וידי משה כבדים, ויקחו-אבן וישימו תחתיו וישב עליה; ואהרן וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה, עד-בא השמש.  יג ויחלש יהושע את-עמלק ואת-עמו, לפי-חרב.  {פ}

יד ויאמר יהוה אל-משה, כתב זאת זכרון בספר, ושים, באזני יהושע:  כי-מחה אמחה את-זכר עמלק, מתחת השמים.  טו ויבן משה, מזבח; ויקרא שמו, יהוה נסי.  טז ויאמר, כי-יד על-כס יה, מלחמה ליהוה, בעמלק--מדר, דר.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ