תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק טו

א אז ישיר-משה ובני ישראל את-השירה הזאת, ליהוה, ויאמרו,  {ר}
לאמר:  {ס}  אשירה ליהוה כי-גאה גאה,  {ס}  סוס  {ר}
ורכבו רמה בים.  {ס}  ב עזי וזמרת יה, ויהי-לי  {ר}
לישועה;  {ס}  זה אלי ואנוהו,  {ס}  אלהי  {ר}
אבי וארממנהו.  {ס}  ג יהוה, איש מלחמה; יהוה,  {ר}
שמו.  {ס}  ד מרכבת פרעה וחילו, ירה בים;  {ס}  ומבחר  {ר}
שלשיו, טבעו בים-סוף.  {ס}  ה תהמת, יכסימו; ירדו במצולת, כמו-  {ר}
אבן.  {ס}  ו ימינך יהוה, נאדרי בכח;  {ס}  ימינך  {ר}
יהוה, תרעץ אויב.  {ס}  ז וברב גאונך, תהרס  {ר}
קמיך;  {ס}  תשלח, חרנך--יאכלמו, כקש.  {ס}  ח וברוח  {ר}
אפיך נערמו מים,  {ס}  נצבו כמו-נד  {ר}
נזלים;  {ס}  קפאו תהמת, בלב-ים.  {ס}  ט אמר  {ר}
אויב ארדף אשיג,  {ס}  אחלק שלל; תמלאמו  {ר}
נפשי--  {ס}  אריק חרבי, תורישמו ידי.  {ס}  י נשפת  {ר}
ברוחך, כסמו ים;  {ס}  צללו, כעופרת, במים,  {ר}
אדירים.  {ס}  יא מי-כמכה באלם יהוה,  {ס}  מי  {ר}
כמכה נאדר בקדש;  {ס}  נורא תהלת, עשה  {ר}
פלא.  {ס}  יב נטית, ימינך--תבלעמו, ארץ.  {ס}  יג נחית  {ר}
בחסדך, עם-זו גאלת;  {ס}  נהלת בעזך, אל-נוה  {ר}
קדשך.  {ס}  יד שמעו עמים, ירגזון;  {ס}  חיל  {ר}
אחז, ישבי פלשת.  {ס}  טו אז נבהלו, אלופי  {ר}
אדום--  {ס}  אילי מואב, יאחזמו רעד;  {ס}  נמגו,  {ר}
כל ישבי כנען.  {ס}  טז תפל עליהם אימתה  {ר}
ופחד,  {ס}  בגדל זרועך ידמו כאבן:  {ס}  עד-  {ר}
יעבר עמך יהוה,  {ס}  עד-יעבר עם-זו  {ר}
קנית.  {ס}  יז תבאמו, ותטעמו בהר נחלתך--  {ס}  מכון  {ר}
לשבתך פעלת, יהוה;  {ס}  מקדש, אדני כוננו  {ר}
ידיך.  {ס}  יח יהוה ימלך, לעלם ועד.  {ס}  יט כי  {ר}
בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו, בים,  {ס}  וישב יהוה עלהם,  {ר}
את-מי הים;  {ס}  ובני ישראל הלכו ביבשה, בתוך הים.  {ר}
{ש}

כ ותקח מרים הנביאה אחות אהרן, את-התף--בידה; ותצאן כל-הנשים אחריה, בתפים ובמחלת.  כא ותען להם, מרים:  שירו ליהוה כי-גאה גאה, סוס ורכבו רמה בים.  {ס}

כב ויסע משה את-ישראל מים-סוף, ויצאו אל-מדבר-שור; וילכו שלשת-ימים במדבר, ולא-מצאו מים.  כג ויבאו מרתה--ולא יכלו לשתת מים ממרה, כי מרים הם; על-כן קרא-שמה, מרה.  כד וילנו העם על-משה לאמר, מה-נשתה.  כה ויצעק אל-יהוה, ויורהו יהוה עץ, וישלך אל-המים, וימתקו המים; שם שם לו חק ומשפט, ושם נסהו.  כו ויאמר אם-שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל-חקיו--כל-המחלה אשר-שמתי במצרים, לא-אשים עליך, כי אני יהוה, רפאך.  {ס}

כז ויבאו אילמה--ושם שתים עשרה עינת מים, ושבעים תמרים; ויחנו-שם, על-המים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ