תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לז

א ויעש בצלאל את-הארן, עצי שטים:  אמתים וחצי ארכו, ואמה וחצי רחבו, ואמה וחצי, קמתו.  ב ויצפהו זהב טהור, מבית ומחוץ; ויעש לו זר זהב, סביב.  ג ויצק לו, ארבע טבעת זהב, על, ארבע פעמתיו; ושתי טבעת, על-צלעו האחת, ושתי טבעת, על-צלעו השנית.  ד ויעש בדי, עצי שטים; ויצף אתם, זהב.  ה ויבא את-הבדים בטבעת, על צלעת הארן, לשאת, את-הארן.  ו ויעש כפרת, זהב טהור:  אמתים וחצי ארכה, ואמה וחצי רחבה.  ז ויעש שני כרבים, זהב; מקשה עשה אתם, משני קצות הכפרת.  ח כרוב-אחד מקצה מזה, וכרוב-אחד מקצה מזה; מן-הכפרת עשה את-הכרבים, משני קצוותו קצותיו ט ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה, סככים בכנפיהם על-הכפרת, ופניהם, איש אל-אחיו; אל-הכפרת--היו, פני הכרבים.  {פ}

י ויעש את-השלחן, עצי שטים:  אמתים ארכו ואמה רחבו, ואמה וחצי קמתו.  יא ויצף אתו, זהב טהור; ויעש לו זר זהב, סביב.  יב ויעש לו מסגרת טפח, סביב; ויעש זר-זהב למסגרתו, סביב.  יג ויצק לו, ארבע טבעת זהב; ויתן, את-הטבעת, על ארבע הפאת, אשר לארבע רגליו.  יד לעמת, המסגרת, היו, הטבעת; בתים, לבדים, לשאת, את-השלחן.  טו ויעש את-הבדים עצי שטים, ויצף אתם זהב, לשאת, את-השלחן.  טז ויעש את-הכלים אשר על-השלחן, את-קערתיו ואת-כפתיו ואת מנקיתיו, ואת-הקשות, אשר יסך בהן--זהב, טהור.  {פ}

יז ויעש את-המנרה, זהב טהור; מקשה עשה את-המנרה, ירכה וקנה--גביעיה כפתריה ופרחיה, ממנה היו.  יח וששה קנים, יצאים מצדיה:  שלשה קני מנרה, מצדה האחד, ושלשה קני מנרה, מצדה השני.  יט שלשה גבעים משקדים בקנה האחד, כפתר ופרח, ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד, כפתר ופרח; כן לששת הקנים, היצאים מן-המנרה.  כ ובמנרה, ארבעה גבעים:  משקדים--כפתריה, ופרחיה.  כא וכפתר תחת שני הקנים ממנה, וכפתר תחת שני הקנים ממנה, וכפתר, תחת-שני הקנים ממנה--לששת, הקנים, היצאים, ממנה.  כב כפתריהם וקנתם, ממנה היו; כלה מקשה אחת, זהב טהור.  כג ויעש את-נרתיה, שבעה; ומלקחיה ומחתתיה, זהב טהור.  כד ככר זהב טהור, עשה אתה, ואת, כל-כליה.  {פ}

כה ויעש את-מזבח הקטרת, עצי שטים:  אמה ארכו ואמה רחבו רבוע, ואמתים קמתו--ממנו, היו קרנתיו.  כו ויצף אתו זהב טהור, את-גגו ואת-קירתיו סביב--ואת-קרנתיו; ויעש לו זר זהב, סביב.  כז ושתי טבעת זהב עשה-לו מתחת לזרו, על שתי צלעתיו, על, שני צדיו--לבתים לבדים, לשאת אתו בהם.  כח ויעש את-הבדים, עצי שטים; ויצף אתם, זהב.  כט ויעש את-שמן המשחה, קדש, ואת-קטרת הסמים, טהור--מעשה, רקח.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ