תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כח

א ואתה הקרב אליך את-אהרן אחיך ואת-בניו אתו, מתוך בני ישראל--לכהנו-לי:  אהרן--נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר, בני אהרן.  ב ועשית בגדי-קדש, לאהרן אחיך, לכבוד, ולתפארת.  ג ואתה, תדבר אל-כל-חכמי-לב, אשר מלאתיו, רוח חכמה; ועשו את-בגדי אהרן, לקדשו--לכהנו-לי.  ד ואלה הבגדים אשר יעשו, חשן ואפוד ומעיל, וכתנת תשבץ, מצנפת ואבנט; ועשו בגדי-קדש לאהרן אחיך, ולבניו--לכהנו-לי.  ה והם יקחו את-הזהב, ואת-התכלת ואת-הארגמן, ואת-תולעת השני, ואת-השש.  {פ}

ו ועשו, את-האפד:  זהב תכלת וארגמן תולעת שני, ושש משזר--מעשה חשב.  ז שתי כתפת חברת, יהיה-לו אל-שני קצותיו--וחבר.  ח וחשב אפדתו אשר עליו, כמעשהו ממנו יהיה:  זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש משזר.  ט ולקחת, את-שתי אבני-שהם; ופתחת עליהם, שמות בני ישראל.  י ששה, משמתם, על, האבן האחת; ואת-שמות הששה הנותרים, על-האבן השנית--כתולדתם.  יא מעשה חרש, אבן--פתוחי חתם תפתח את-שתי האבנים, על-שמת בני ישראל; מסבת משבצות זהב, תעשה אתם.  יב ושמת את-שתי האבנים, על כתפת האפד, אבני זכרן, לבני ישראל; ונשא אהרן את-שמותם לפני יהוה, על-שתי כתפיו--לזכרן.  {ס}

יג ועשית משבצת, זהב.  יד ושתי שרשרת זהב טהור, מגבלת תעשה אתם מעשה עבת; ונתתה את-שרשרת העבתת, על-המשבצת.  {ס}

טו ועשית חשן משפט, מעשה חשב--כמעשה אפד, תעשנו; זהב תכלת וארגמן ותולעת שני, ושש משזר--תעשה אתו.  טז רבוע יהיה, כפול; זרת ארכו, וזרת רחבו.  יז ומלאת בו מלאת אבן, ארבעה טורים אבן:  טור, אדם פטדה וברקת--הטור, האחד.  יח והטור, השני--נפך ספיר, ויהלם.  יט והטור, השלישי--לשם שבו, ואחלמה.  כ והטור, הרביעי--תרשיש ושהם, וישפה; משבצים זהב יהיו, במלואתם.  כא והאבנים תהיין על-שמת בני-ישראל, שתים עשרה--על-שמתם; פתוחי חותם, איש על-שמו, תהיין, לשני עשר שבט.  כב ועשית על-החשן שרשת גבלת, מעשה עבת, זהב, טהור.  כג ועשית, על-החשן, שתי, טבעות זהב; ונתת, את-שתי הטבעות, על-שני, קצות החשן.  כד ונתתה, את-שתי עבתת הזהב, על-שתי, הטבעת--אל-קצות, החשן.  כה ואת שתי קצות שתי העבתת, תתן על-שתי המשבצות; ונתתה על-כתפות האפד, אל-מול פניו.  כו ועשית, שתי טבעות זהב, ושמת אתם, על-שני קצות החשן--על-שפתו, אשר אל-עבר האפד ביתה.  כז ועשית, שתי טבעות זהב, ונתתה אתם על-שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו, לעמת מחברתו--ממעל, לחשב האפוד.  כח וירכסו את-החשן מטבעתו אל-טבעת האפוד, בפתיל תכלת, להיות, על-חשב האפוד; ולא-יזח החשן, מעל האפוד.  כט ונשא אהרן את-שמות בני-ישראל בחשן המשפט, על-לבו--בבאו אל-הקדש:  לזכרן לפני-יהוה, תמיד.  ל ונתת אל-חשן המשפט, את-האורים ואת-התמים, והיו על-לב אהרן, בבאו לפני יהוה; ונשא אהרן את-משפט בני-ישראל על-לבו, לפני יהוה--תמיד.  {ס}

לא ועשית את-מעיל האפוד, כליל תכלת.  לב והיה פי-ראשו, בתוכו; שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג, כפי תחרא יהיה-לו--לא יקרע.  לג ועשית על-שוליו, רמני תכלת וארגמן ותולעת שני--על-שוליו, סביב; ופעמני זהב בתוכם, סביב.  לד פעמן זהב ורמון, פעמן זהב ורמון, על-שולי המעיל, סביב.  לה והיה על-אהרן, לשרת; ונשמע קולו בבאו אל-הקדש לפני יהוה, ובצאתו--ולא ימות.  {ס}

לו ועשית ציץ, זהב טהור; ופתחת עליו פתוחי חתם, קדש ליהוה.  לז ושמת אתו על-פתיל תכלת, והיה על-המצנפת; אל-מול פני-המצנפת, יהיה.  לח והיה, על-מצח אהרן, ונשא אהרן את-עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל, לכל-מתנת קדשיהם; והיה על-מצחו תמיד, לרצון להם לפני יהוה.  לט ושבצת הכתנת שש, ועשית מצנפת שש; ואבנט תעשה, מעשה רקם.  מ ולבני אהרן תעשה כתנת, ועשית להם אבנטים; ומגבעות תעשה להם, לכבוד ולתפארת.  מא והלבשת אתם את-אהרן אחיך, ואת-בניו אתו; ומשחת אתם ומלאת את-ידם, וקדשת אתם--וכהנו לי.  מב ועשה להם מכנסי-בד, לכסות בשר ערוה; ממתנים ועד-ירכים, יהיו.  מג והיו על-אהרן ועל-בניו בבאם אל-אהל מועד, או בגשתם אל-המזבח לשרת בקדש, ולא-ישאו עון, ומתו:  חקת עולם לו, ולזרעו אחריו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ