תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לה

א ויקהל משה, את-כל-עדת בני ישראל--ויאמר אלהם:  אלה, הדברים, אשר-צוה יהוה, לעשת אתם.  ב ששת ימים, תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון, ליהוה; כל-העשה בו מלאכה, יומת.  ג לא-תבערו אש, בכל משבתיכם, ביום, השבת.  {פ}

ד ויאמר משה, אל-כל-עדת בני-ישראל לאמר:  זה הדבר, אשר-צוה יהוה לאמר.  ה קחו מאתכם תרומה, ליהוה, כל נדיב לבו, יביאה את תרומת יהוה:  זהב וכסף, ונחשת.  ו ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועזים.  ז וערת אילם מאדמים וערת תחשים, ועצי שטים.  ח ושמן, למאור; ובשמים לשמן המשחה, ולקטרת הסמים.  ט ואבני-שהם--ואבני, מלאים:  לאפוד, ולחשן.  י וכל-חכם-לב, בכם, יבאו ויעשו, את כל-אשר צוה יהוה.  יא את-המשכן--את-אהלו, ואת-מכסהו; את-קרסיו, ואת-קרשיו, את-בריחו, את-עמדיו ואת-אדניו.  יב את-הארן ואת-בדיו, את-הכפרת; ואת, פרכת המסך.  יג את-השלחן ואת-בדיו, ואת-כל-כליו; ואת, לחם הפנים.  יד ואת-מנרת המאור ואת-כליה, ואת-נרתיה; ואת, שמן המאור.  טו ואת-מזבח הקטרת, ואת-בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטרת הסמים; ואת-מסך הפתח, לפתח המשכן.  טז את מזבח העלה, ואת-מכבר הנחשת אשר-לו, את-בדיו, ואת-כל-כליו; את-הכיר, ואת-כנו.  יז את קלעי החצר, את-עמדיו ואת-אדניה; ואת, מסך שער החצר.  יח את-יתדת המשכן ואת-יתדת החצר, ואת-מיתריהם.  יט את-בגדי השרד, לשרת בקדש:  את-בגדי הקדש לאהרן הכהן, ואת-בגדי בניו לכהן.  כ ויצאו כל-עדת בני-ישראל, מלפני משה.  כא ויבאו, כל-איש אשר-נשאו לבו; וכל אשר נדבה רוחו אתו, הביאו את-תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל-עבדתו, ולבגדי, הקדש.  כב ויבאו האנשים, על-הנשים; כל נדיב לב, הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל-כלי זהב, וכל-איש, אשר הניף תנופת זהב ליהוה.  כג וכל-איש אשר-נמצא אתו, תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש ועזים; וערת אילם מאדמים וערת תחשים, הביאו.  כד כל-מרים, תרומת כסף ונחשת, הביאו, את תרומת יהוה; וכל אשר נמצא אתו עצי שטים, לכל-מלאכת העבדה--הביאו.  כה וכל-אשה חכמת-לב, בידיה טוו; ויביאו מטוה, את-התכלת ואת-הארגמן, את-תולעת השני, ואת-השש.  כו וכל-הנשים--אשר נשא לבן אתנה, בחכמה:  טוו, את-העזים.  כז והנשאם הביאו--את אבני השהם, ואת אבני המלאים:  לאפוד, ולחשן.  כח ואת-הבשם, ואת-השמן:  למאור--ולשמן המשחה, ולקטרת הסמים.  כט כל-איש ואשה, אשר נדב לבם אתם, להביא לכל-המלאכה, אשר צוה יהוה לעשות ביד-משה--הביאו בני-ישראל נדבה, ליהוה.  {פ}

ל ויאמר משה אל-בני ישראל, ראו קרא יהוה בשם, בצלאל בן-אורי בן-חור, למטה יהודה.  לא וימלא אתו, רוח אלהים, בחכמה בתבונה ובדעת, ובכל-מלאכה.  לב ולחשב, מחשבת--לעשת בזהב ובכסף, ובנחשת.  לג ובחרשת אבן למלאת, ובחרשת עץ; לעשות, בכל-מלאכת מחשבת.  לד ולהורת, נתן בלבו:  הוא, ואהליאב בן-אחיסמך למטה-דן.  לה מלא אתם חכמת-לב, לעשות כל-מלאכת חרש וחשב, ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש, וארג; עשי, כל-מלאכה, וחשבי, מחשבת.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ