תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ח

א ויאמר יהוה, אל-משה, אמר אל-אהרן נטה את-ידך במטך, על-הנהרת על-היארים ועל-האגמים; והעל את-הצפרדעים, על-ארץ מצרים.  ב ויט אהרן את-ידו, על מימי מצרים; ותעל, הצפרדע, ותכס, את-ארץ מצרים.  ג ויעשו-כן החרטמים, בלטיהם; ויעלו את-הצפרדעים, על-ארץ מצרים.  ד ויקרא פרעה למשה ולאהרן, ויאמר העתירו אל-יהוה, ויסר הצפרדעים, ממני ומעמי; ואשלחה, את-העם, ויזבחו, ליהוה.  ה ויאמר משה לפרעה, התפאר עלי, למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך, להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך:  רק ביאר, תשארנה.  ו ויאמר, למחר; ויאמר, כדברך--למען תדע, כי-אין כיהוה אלהינו.  ז וסרו הצפרדעים, ממך ומבתיך, ומעבדיך, ומעמך:  רק ביאר, תשארנה.  ח ויצא משה ואהרן, מעם פרעה; ויצעק משה אל-יהוה, על-דבר הצפרדעים אשר-שם לפרעה.  ט ויעש יהוה, כדבר משה; וימתו, הצפרדעים, מן-הבתים מן-החצרת, ומן-השדת.  י ויצברו אתם, חמרם חמרם; ותבאש, הארץ.  יא וירא פרעה, כי היתה הרוחה, והכבד את-לבו, ולא שמע אלהם:  כאשר, דבר יהוה.  {ס}

יב ויאמר יהוה, אל-משה, אמר אל-אהרן, נטה את-מטך והך את-עפר הארץ; והיה לכנם, בכל-ארץ מצרים.  יג ויעשו-כן, ויט אהרן את-ידו במטהו ויך את-עפר הארץ, ותהי הכנם, באדם ובבהמה:  כל-עפר הארץ היה כנים, בכל-ארץ מצרים.  יד ויעשו-כן החרטמים בלטיהם להוציא את-הכנים, ולא יכלו; ותהי, הכנם, באדם, ובבהמה.  טו ויאמרו החרטמם אל-פרעה, אצבע אלהים הוא; ויחזק לב-פרעה ולא-שמע אלהם, כאשר דבר יהוה.  {ס}

טז ויאמר יהוה אל-משה, השכם בבקר והתיצב לפני פרעה--הנה, יוצא המימה; ואמרת אליו, כה אמר יהוה, שלח עמי, ויעבדני.  יז כי אם-אינך, משלח את-עמי--הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך, את-הערב; ומלאו בתי מצרים, את-הערב, וגם האדמה, אשר-הם עליה.  יח והפליתי ביום ההוא את-ארץ גשן, אשר עמי עמד עליה, לבלתי היות-שם, ערב--למען תדע, כי אני יהוה בקרב הארץ.  יט ושמתי פדת, בין עמי ובין עמך; למחר יהיה, האת הזה.  כ ויעש יהוה, כן, ויבא ערב כבד, ביתה פרעה ובית עבדיו; ובכל-ארץ מצרים תשחת הארץ, מפני הערב.  כא ויקרא פרעה, אל-משה ולאהרן; ויאמר, לכו זבחו לאלהיכם--בארץ.  כב ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים, נזבח ליהוה אלהינו:  הן נזבח את-תועבת מצרים, לעיניהם--ולא יסקלנו.  כג דרך שלשת ימים, נלך במדבר; וזבחנו ליהוה אלהינו, כאשר יאמר אלינו.  כד ויאמר פרעה, אנכי אשלח אתכם וזבחתם ליהוה אלהיכם במדבר--רק הרחק לא-תרחיקו, ללכת; העתירו, בעדי.  כה ויאמר משה, הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל-יהוה, וסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו, מחר:  רק, אל-יסף פרעה התל, לבלתי שלח את-העם, לזבח ליהוה.  כו ויצא משה, מעם פרעה; ויעתר, אל-יהוה.  כז ויעש יהוה, כדבר משה, ויסר הערב, מפרעה מעבדיו ומעמו:  לא נשאר, אחד.  כח ויכבד פרעה את-לבו, גם בפעם הזאת; ולא שלח, את-העם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ